Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Trung Thu

Từ 18-09-15

Thời gian

Thời gian diễn ra: Từ 09:00 ngày 23.9 đến 23:59 ngày 30.9.2015

Top VIP

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Thú CưngQuà tặngSố lượngHình ảnh
Nhận 1 Pet 4* Cỏ Thiên Diệp 10
Linh Lộ Đơn 10
Thức ăn (cao) 10
Nhận 1 Pet 5* Cỏ Thiên Diệp 50
Linh Lộ Đơn 50
Thức ăn (cao) 50
Server có 10 Pet 4*
(người có pet 4* nhận)
Cỏ Thiên Diệp 1
Linh Lộ Đơn 1
Thức ăn (cao) 10
Server cứ có thêm 1 Pet 5* là có thưởng
(người có pet 4* có thể nhận)
Cỏ Thiên Diệp 5
Linh Lộ Đơn 5
Thức ăn (cao) 30

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.