Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Trung Thu

Từ 18-09-15

Thời gian diễn ra: Từ 09:00 ngày 24.9 đến 23:59 ngày 30.9.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt mốc Level nhân vật theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp độ yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
Level 27
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 10 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 5
Level 29
(không giới hạn)
Đá Cường Hóa 20 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 10
Level 31
(Chỉ 40 gunner đầu tiên đạt Level 31 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 30 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 15
Level 33
(Chỉ 30 Gunner đầu tiên đạt Level 33 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 40 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 1
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 15
Level 35
(Chỉ 20 Gunner đầu tiên đạt Level 35 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 45 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 3
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 20
Level 37
(Chỉ 15 Gunner đầu tiên đạt Level 37 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 50 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 5
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 25
Level 39
(Chỉ 10 Gunner đầu tiên đạt Level 39 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 55 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu sát thương Lv9 8
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 30
Level 40
(Chỉ 8 Gunner đầu tiên đạt Level 40 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 60 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(11) 3 -
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 35
Level 42
(Chỉ 3 Gunner đầu tiên đạt Level 42 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 70 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(13 3
Châu báu thuộc tính Lv1 - 11 45
Level 44
(Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt Level 44 được nhận thưởng)
Đá Cường Hóa 100 Đá cường hóa trong Gunny II
Châu báu_Sát(13 5
Châu báu_Sát(15) 1

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.