Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Trung Thu

Từ 18-09-15

Trong thời gian sự kiện, các Gunner đạt mốc tổng Tu Luyện theo yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Thời gian

Từ 09:00 ngày 24.9 đến 23:59 ngày 30.9.2015

Phần thưởng

Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Tổng tu luyện Lv 20
(không giới hạn)   
nước tu luyện cấp 2 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 2
Tổng tu luyện Lv 30
(không giới hạn)   
nước tu luyện cấp 2 5
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 5 -
Cỏ Thiên Diệp 10
Tổng tu luyện Lv 40
(100 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà) 
nước tu luyện cấp 2 8
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10 -
Cỏ Thiên Diệp 15
Tổng tu luyện Lv 50
(50 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)  
nước tu luyện cấp 2 10
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 15 -
Cỏ Thiên Diệp 20
Tổng tu luyện Lv 55
(20 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)    
nước tu luyện cấp 2 20
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30 -
Cỏ Thiên Diệp 40
Tổng tu luyện Lv 60
(10 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)   
nước tu luyện cấp 2 40
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 60 -
Cỏ Thiên Diệp 80
Tổng tu luyện Lv 65
(5 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)    
nước tu luyện cấp 2 40
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 80 -
Cỏ Thiên Diệp 100
Tổng tu luyện Lv 70
(1 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)    
nước tu luyện cấp 2 100
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 150 -
Thẻ phụ kiện Ngựa Chiến 1

*Tất cả quà tặng đều Khóa.

XEM THÊM VỀ TU LUYỆN TẠI ĐÂY