Đầu trang

[Máy chủ mới] Gà Thức Khuya

Từ 11-09-14

Cùng trở thành ông vua tiêu phí của Gà Thức Khuya nào các thần dân gà. Khi tham gia tiêu xu vào các hoạt động trong game, các bạn sẽ được ghi nhận vào bảng xếp hạng tiêu phí. Ai tiêu xu nhiều nhất sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn!

Nội dung sự kiện

Thời gian: Từ 12/9 đến hết 18/9/2014

Trong thời gian sự kiện, tất cả Gunner có tham gia tiêu xu vào game sẽ có tên trong bảng xếp hạng. Event kết thúc sẽ thống kê top xếp hạng và trao thưởng.

Bảng xếp hạng 5 phút được làm mới 1 lần. 1 giờ trước khi event kết thúc thì 30 giây làm mới bảng top 1 lần.

Tiêu phí ở đây chỉ tất cả các hoạt động tiêu xu trong game như mở Vip, gia hạn đồ, mua đồ trong Shop,... ngoại trừ tiêu xu trong khu đấu giá không được tính.

Xếp hạng tiêu phíPhần thưởngSố lượngHình ảnh

HẠNG 1
Thuốc tăng cấp thú 200
Tinh hoa vinh dự 100
Cỏ thiên diệp 200
HẠNG 2 Thuốc tăng cấp thú 100
Tinh hoa vinh dự 80
Cỏ thiên diệp 100
HẠNG 3 Thuốc tăng cấp thú 80
Tinh hoa vinh dự 50
Cỏ thiên diệp 80
HẠNG 4-5 Thuốc tăng cấp thú 50
Tinh hoa vinh dự 30
Cỏ thiên diệp 40
HẠNG 6-10 Thuốc tăng cấp thú 30
Tinh hoa vinh dự 20
Cỏ thiên diệp 40

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. Tiêu tối thiếu 100.000 Xu trở lên mới đủ điều kiện nhận thưởng.

  • Tham gia sự kiện và xem bảng xếp hạng tại icon Giờ Event hoặc NPC Hấp Dẫn tại quảng trường trung tâm:

Sau khi kết thúc sự kiện, giải thưởng sẽ tự động gửi về thư cho Gunner:


Lưu ý

  • Chỉ áp dụng cho máy chủ Gà Thức Khuya
  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.