Đầu trang

[Máy chủ mới] Gà Thức Khuya

Từ 11-09-14

Thời gian: Từ 12/9 đến hết 18/9/2014.

Trong mục hoạt động sẽ xuất hiện thêm 1 nhiệm vụ là Túi Quà Ưu Đãi. Khi thực hiện mua túi quà với giá 10.000 Xu, các bạn sẽ nhận được 1 Túi Quà Ưu Đãi (1 lần duy nhất). Túi quà có thể mở ra vật phẩm ở các cấp độ tương ứng:

TÚI QUÀ ƯU ĐÃI
10.000 Xu

Túi Quà Ưu Đãi có thể mở tới 8 lần tình từ lv10 cho tới 35. Mỗi lần mở sẽ nhận được quà tặng tương ứng kèm theo 1 gói quà của cấp tiếp theo. Giá trị của chúng tương đương 10.000 Xu mà các bạn đã bỏ ra:

TÚI QUÀ ƯU ĐÃI
Cấp 10 500Xu, 500Xu khóa & túi quà cấp 15
Cấp 15 500Xu, 1.500Xu khóa & túi quà cấp 20
Cấp 20 1.000Xu, 2.000Xu khóa & túi quà cấp 23
Cấp 23 1.000Xu, 3.000Xu khóa & túi quà cấp 25
Cấp 25 1.500Xu, 3.500Xu khóa & túi quà cấp 28
Cấp 28 1.500Xu, 4.500Xu khóa & túi quà cấp 30
Cấp 30 2.000Xu, 4.000Xu khóa & túi quà cấp 35
Cấp 35 2.000Xu, 6.000Xu khóa