Đầu trang

[Máy chủ mới] Gà Thám Tử

Từ 16-10-14

Shopping tặng Thẻ U Linh

Thời gian: Từ 16.10 đến hết 23.10.2014.

Khi mua item tại shop, số xu mua 1 item nằm trong giới hạn sau sẽ nhận được quà:

Số xu mua hàng tại shopPhần thưởng
Vật phẩmHình ảnhSố lượng
500-999 Thẻ U Linh
Khóa
2
1.000-1599 Thẻ U Linh
Khóa
5
1.600-3.199 Thẻ U Linh
Khóa
10
3.200-4.999 Thẻ U Linh
Khóa
22
5.000-9.999 Thẻ U Linh
Khóa
35
10.000-99.999 Thẻ U Linh
Khóa
75

Lưu ý

  • Không giới hạn số lân nhận quà. Tất cả quà tặng đều khóa.
  • Không tính cộng dồn quà tặng theo số xu tiêu.