Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Tài Năng

Từ 26-11-15 đến 02-12-15

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ĐUA TOP LỰC CHIẾN -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 26.11.2015.
  • Kết thúc: 23:59' thứ tư, ngày 02.12.2015.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner đạt TOP 10 Lực Chiến sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn.

Phần thưởng:

HạngQuà tặngSố lượngHình ảnh
1 LEGEND-Nỏ Thần
7 ngày/ Không khóa
1
Bao tay Venus +5
7 ngày/ Khóa
1
Hạnh phúc +5
7 ngày/Khóa
1
2 SUPER-Nỏ Thầ̀n
7 ngày/ Không khóa
1
Bao tay Venus +4
7 ngày/Khóa
1
Hạnh phúc +4
7 ngày/Khóa
1
3 SUPER-Boomerang
7 ngày/ Không khóa
1
Bao tay Venus +3
7 ngày/Khóa
2
Hạnh phúc +3
7 ngày/Khóa
2
4 - 10 wow-karaoke
7 ngày/ Không khóa
1
Bao tay Venus +3
7 ngày/Khóa
1
Hạnh phúc +3
7 ngày/Khóa
1

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.

-=- ĐẠT MỐC LỰC CHIẾN NHẬN THƯỞNG HOT -=-

Thời gian:

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 26.11.2015.
  • Kết thúc: 23:59' thứ tư, ngày 02.12.2015.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner đạt mốc Lực Chiến theo yêu cầu dưới đây sẽ nhận được bộ quà tặng hấp dẫn.

Phần thưởng:

Lực Chiến yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
100.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 5
Mũi khoan cấp 1 20
200.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 10
Mũi khoan cấp 1 30
300.000
(không giới hạn)
Châu báu thuộc tính (9-11) 15
Mũi khoan cấp 1 40
400.000
(Chỉ 30 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 400.000 sẽ được nhận)
Châu báu thuộc tính (9-11) 20
Mũi khoan cấp 1 50
500.000
(Chỉ 20 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 500.000 sẽ được nhận)
Hạnh phúc +3
7 ngày
2
Mũi khoan cấp 1 100
600.000
(Chỉ 5 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 600.000 sẽ được nhận)
Hạnh phúc +3
7 ngày
2
Mũi khoan cấp 1 200
700.000
(Chỉ 1 người đầu tiên đạt mốc lực chiến 700.000 sẽ được nhận)
Phụng Hoàng Băng 4 1
Đá tăng cấp 10

Lưu ý

  • Tất cả các quà tặng đều khóa.