Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Tài Năng

Từ 26-11-15 đến 02-12-15

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- HỢP THÀNH NHẬN THƯỞNG -=-

Trong thời gian sự kiện, các Gunner hợp thành toàn thân (Tổng điểm hợp thành Áo, Nón, Vũ Khí,...)đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng với các mức hợp thành này.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ sáu, ngày 27.11.2015.
  • Kết thúc: 23:59 chủ nhật, ngày 29.11.2015.

Phần thưởng

Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Hợp thành toàn thân +320
(không giới hạn)
Tinh hoa vinh dự 3
Bùa may mắn 15% 10 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 2 -
Hợp thành toàn thân +640
(không giới hạn)
Tinh hoa vinh dự 5
Bùa may mắn 15% 20 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10 -
Hợp thành toàn thân +700
(Chỉ 800 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 3
Hợp thành toàn thân +800
(Chỉ 500 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Hợp thành toàn thân +900
(Chỉ 50 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Hợp thành toàn thân +1000
(Chỉ 10 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 25
Hợp thành toàn thân +1200
(Chỉ 5 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Hợp thành toàn thân +1400
(Chỉ 1 Gunner đầu tiên đạt yêu cầu được nhận thưởng)
Tinh hoa vinh dự 30

Thẻ Phụ Kiện Vịt

Sát thương +5
Hộ giáp +5
HP +500
Ma công +50
Ma Kháng +50
1
Thuốc Tăng Cấp Thú 40

Lưu ý

  • Tất cả các phần thưởng đều khóa.