Đầu trang

Máy chủ mới: Gà Tài Năng

Từ 26-11-15 đến 02-12-15

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- CAO THỦ TU LUYỆN -=-

Trong thời gian sự kiện, các Gunner đạt mốc tổng Tu Luyện theo yêu cầu sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ hai, ngày 30.11.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 02.12.2015.

Phần thưởng

Yêu cầuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
Tổng tu luyện Lv20
(không giới hạn)
nước tu luyện cấp 2 1
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 2
Tổng tu luyện Lv30
(không giới hạn)
nước tu luyện cấp 2 5
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 5 -
Cỏ Thiên Diệp 10
Tổng tu luyện Lv40
(100 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 8
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10 -
Cỏ Thiên Diệp 15
Tổng tu luyện Lv50
(50 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 10
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 15 -
Cỏ Thiên Diệp 20
Tổng tu luyện Lv55
(20 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 20
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 30 -
Cỏ Thiên Diệp 40
Tổng tu luyện Lv60
(10 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 40
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 60 -
Cỏ Thiên Diệp 80
Tổng tu luyện Lv65
(5 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 40
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 80 -
Cỏ Thiên Diệp 100
Tổng tu luyện Lv70
(1 Gunner đạt mốc tu luyện đầu tiên được nhận quà)
nước tu luyện cấp 2 100
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 150 -
Thẻ phụ kiện Ngựa Chiến 1

*Tất cả quà tặng đều Khóa.

XEM THÊM VỀ TU LUYỆN TẠI ĐÂY