Đầu trang

[Máy chủ mới] Gà Phiêu Lưu 2

Từ 17-09-14

Đi kèm với quà tặng ngày khai giảng, sẽ có 1 chuỗi "bài tập" dành cho các bạn với những nhiệm vụ đơn giản và thưởng hơi bị hời. Tham gia thôi ngại gì chứ.

[Khai giảng] Tung tăng

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 15
Điều kiện Vợ chồng cùng hoàn thành 8 trận đấu
Phần thưởng

Cỏ Thiên Diệp x1
Bút Vẽ x1

[Khai giảng] Trốn tìm

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 19
Điều kiện Hoàn thành 5 trận lôi đài
Phần thưởng

Chiến Hồn Đơn x10
Mũi Khoan Cấp 1 x2

[Khai giảng] Xem phim

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 22
Điều kiện Hoàn thành 5 trận chiến thần
Phần thưởng

Chiến Hồn Đơn x10
Nước Tu Luyện 2x2
Bút Vẽ x1

[Khai giảng] Chơi game

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 25
Điều kiện Trồng trọt 8 lần
Phần thưởng

Mũi Khoan Cấp 1x2
Nước Tu Luyện 2x1
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x2

[Khai giảng] Kêu gọi bạn bè

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 11
Điều kiện Dùng 5 loa lớn
Phần thưởng

Ma Thạch Sơn x1
Tinh Hoa Vinh Dự x1
Bút Vẽ x1

[Khai giảng] Dậy sớm chơi thể thao

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 11
Điều kiện Hoàn thành 8 trận 3vs3
Phần thưởng

Mũi Khoan Cấp 1x2
Bút Vẽ x1
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x5

[Khai giảng] Làm bài tập

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 30
Điều kiện Vượt ải Bộ Lạc Tà Thần (Khó)
Phần thưởng

Kinh nghiệm x3.000
Chiến Hồn Đơn x10
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x5

[Khai giảng] Trường mới

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 10
Điều kiện Đăng nhập là có thưởng
Phần thưởng

Vở x1
Mũi Khoan Cấp 1x2
Chiến Hồn Đơn x5
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x3

[Khai giảng] Lớp mới

Hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 11
Điều kiện Thu thập Vở x16 để đổi thưởng
Phần thưởng

Trang phục học sinh (nam/nữ) x1
(7 ngày, khóa, có thể tiếp phí)
Cỏ Thiên Diệp x5
Linh Châu Kĩ Năng x10

[Khai giảng] Bạn mới

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 10
Điều kiện Tăng cấp Tinh Hoa Vinh Dự 2 lần
Phần thưởng

Linh Châu Kĩ Năng x1
Mũi Khoan Cấp 1x3
Thuốc Sát Thương 5x1

[Khai giảng] Giáo viên mới

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 11
Điều kiện Dùng loa nhỏ 6 lần
Phần thưởng

Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên x3
Linh Lộ Đơn x1
Tinh Hoa Vinh Dự x1

[Khai giảng] Đi học thôi

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 20
Điều kiện Tham gia Boss thế giới 1 lần
(không tính trợ thủ)
Phần thưởng

Mũi Khoan Cấp 1x2
Chiến Hồn Đơn x5

[Khai giảng] Đánh bại đầu gấu học đường

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 11
Điều kiện Tiêu diệt đầu gấu học đường khi thi đấu
Phần thưởng

Kinh nghiệm x2.000
Vàng x1.500
Túi quà học đường x1

[Khai giảng] Bé ngoan chăm chỉ

Hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 11
Điều kiện Đăng nhập là có thưởng
Phần thưởng

Nước Tu Luyện 2x2
Thuốc tăng cấp thú x2
Linh Châu Kĩ Năng x5
Ma Thạch Sơ x2

[Khai giảng] Học tập vui vẻ

Hoàn thành 1 lần
Thời gian Từ 19/9 đến hết 4/10
Cấp độ 11
Điều kiện Thu thập Bút Vẽ×250 để đổi thưởng
Phần thưởng

Thuốc tăng cấp thú ×20
Linh Châu Kĩ Năng x50
Nước Tu Luyện 3×10