Đầu trang

[HOT] Chuỗi sự kiện - Bạn Cũ Trở Lại

Từ 10-12-15

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TÍCH LŨY ĐẠO CỤ ĐỔI QUÀ-=-

ĐỔI QUÀ HOT

Thời gian:

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 10.12.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 25.12.2015.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner quay trở lại tích lũy đạo cụ Hũ Rượu và Ly Rượu để đổi quà:

ĐỔI QUÀ 1

Điều KiệnVật Phẩm Đổi
Ly Rượu x30 Ma thuật kì ảo x1
Hũ Rượu x30
Ly Rượu x18 Ma thuật thần bí x1
Hũ Rượu x18
Ly Rượu x18 Ma thuật cám dỗ x1
Hũ Rượu x18
Ly Rượu x14 VIP-Thiên sứ ban phúc x1
Hũ Rượu x14

Lưu ý:

  • Mỗi ngày chỉ đổi được 1 lần (Tính tất cả).
  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.

ĐỔI QUÀ 2

Điều KiệnVật Phẩm Đổi
Ly Rượu x90 Thẻ Vịt Vàng x1
Hũ Rượu x90
Ly Rượu x90 Thẻ Thỏ Hồng x1
Hũ Rượu x90
Ly Rượu x90 Thẻ Lạc Đà x1
Hũ Rượu x90
Ly Rượu x90 Thẻ Bạch Hổ x1
Hũ Rượu x90

Lưu ý:

  • Mỗi ngày chỉ đổi được 4 lần (Tính tất cả).
  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.

ĐỔI QUÀ 3

Điều KiệnVật Phẩm Đổi
Ly Rượu x50 Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ x1
Hũ Rượu x50
Ly Rượu x30 Ma thạch EXP x1
Hũ Rượu x30
Ly Rượu x10 Đá Tăng Cấp x1
Hũ Rượu x10
Ly Rượu x15 Nguồn sức mạnh x1
Hũ Rượu x15

Lưu ý:

  • Không giới hạn lần đổi.
  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.