Đầu trang

[HOT] Chuỗi sự kiện - Bạn Cũ Trở Lại

Từ 10-12-15

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Cuộc chiến trở lại - 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 10/12/2015 - 23:59 ngày 25/12/2015
Cấp độ 11-70
Điều kiện Tháng 3 trận Guild Chiến
Phần thưởng

Chiến Hồn Đơn (x50)
Đá Cường Hóa(x20)
Thuốc Tăng Cấp Thú (x20)
Ly Rượu x2

Cuộc chiến trở lại - 2

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 10/12/2015 - 23:59 ngày 25/12/2015
Cấp độ 17-70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Đấu trường dũng sĩ - Khó
Phần thưởng

Đá Linh Hồn (x10)
Mũi Khoan Cấp 1(x5)
Nước Tu Luyện Cấp 2(x3)
Hũ Rượu x1

Cuộc chiến trở lại - 3

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00 ngày 10/12/2015 - 23:59 ngày 25/12/2015
Cấp độ 17-70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Vương Quốc Gà - Anh Hùng
Phần thưởng

Đá (x20)
Linh Lộ Đơn (x20)
Đá Tăng Cấp (x2)
Ly Rượu (x2)

Cuộc chiến trở lại - 4

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 10/12/2015 - 23:59 ngày 25/12/2015
Cấp độ 1 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Bộ Lạc Tà Thần - Anh Hùng
Phần thưởng

Tinh Hoa Vinh Dự (x30)
Thức ăn (Trung) x15
Vé Trứng Bạc x5
Hũ Rượu x2

Cuộc chiến trở lại - 5

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 10/12/2015 - 23:59 ngày 25/12/2015
Cấp độ 35 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Đại Chiến Rồng - Anh Hùng
Phần thưởng

Mảnh Thú Cưỡi (x30)
Linh Châu Kỹ Năng (x20)
Châu Báu Thuộc Tính Lv9 - 11 (x5)
Ly Rượu x2

Cuộc chiến trở lại - 6

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 10/12/2015 - 23:59 ngày 25/12/2015
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành 3 trận chiến Vợ Chồng
Phần thưởng

Nước Tu Luyện Ma Pháp 2 (x5)
Xu Vui Vẻ (x5)
Xu Khóa (x500)
Hũ Rượu x2

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.