Đầu trang

GUNNY VIP CARE

Từ 04-09-13

Chào các Gunner!

Nhằm tri ân những Gunner đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thế giới gà, chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết Gunny VIP Care được xây dựng với mục đích mang đến những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho các tài khoản có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực đối với game Gunny Online trong suốt thời gian vừa qua.

Làm thế nào để trở thành hội viên VIP, hãy cùng Gà Vàng tham khảo thật kỹ những thể lệ sau nhé!

Thời gian diễn ra

Chương trình bắt đầu từ: 04.09.2013

Làm thế nào để trở thành VIP?

  • Sở hữu tài khoản Zing ID và có thực hiện việc chuyển đổi ZingXu vào các sản phẩm game của VNG hoặc được VNG cho phép trong vòng 06 tháng gần nhất.

Ví dụ: Từ ngày 04/09/2013 trở về ngày 04/03/2013, tài khoản có tổng Điểm Quy Đổi là 15.000 điểm thì sẽ trở thành Hội Viên LEGEND của Gunny.

Lưu ý: Số Điểm Quy Đổi tối thiểu, thời gian tính tổng Điểm Quy Đổi và thời gian hiệu lực của Thành Viên/Hội Viên có thể thay đổi. Khi có thay đổi sẽ thông báo trên trang chủ.

  • Gunner có thể nhận được cả 2 chương trình hỗ trợ: Chương trình thành viên VIP của VNG và chương trình hội viên VIP của Gunny.
  • Điều kiện để trở thành thành viên hoặc hội viên:
Điều kiện trở thành Thành ViênĐiều kiện trở thành Hội Viên
 • Kể từ ngày xét, tài khoản có tổng số Điểm Quy Đổi tối thiểu trong 06 tháng (180 ngày) gần nhất đáp ứng các điều kiện định mức tương ứng đối với từng cấp độ Thành Viên.
 • Kể từ ngày xét, tài khoản có tổng số Điểm Quy Đổi tối thiểu trong 06 tháng (180 ngày) gần nhất đáp ứng các điều kiện định mức tương ứng đối với từng cấp độ Hội Viên của Gunny Online.

 • Chú ý: Áp dụng đối với các sản phẩm game của VNG hoặc sản phẩm game được VNG cho phép.
 • Các sản phẩm game của VNG hoặc được VNG cho phép đã được cập nhật công khai trên website: vip.hotro.zing.vn

Lưu ý

 • Thời gian hiệu lực cấp độ có thể bị thay đổi vào từng thời điểm mà mỗi sản phẩm quy định. Những thay đổi này (nếu có) sẽ được công bố tại trang chủ.
 • 01 tháng được tính là 30 ngày.

Quy định về Điểm Quy Đổi

 • Với mỗi giao dịch chuyển đổi ZingXu vào sản phẩm thành công, hệ thống Hội Viên Gunny sẽ cập nhật ngay Điểm Quy Đổi vào tài khoản ZingID.
 • Tỷ lệ quy đổi điểm: 100 ZingXu = 01 Điểm Quy Đổi.
 • Điểm Quy Đổi được cập nhật từ 00h00 mỗi ngày khi khách hàng thực hiện đổi ZingXu thành công vào các sản phẩm từ các kênh nạp ZingXu theo quy định.
 • Điểm Quy Đổi chỉ dùng để xét cấp độ Thành Viên/ Hội Viên và các ưu đãi tương ứng. Điểm Quy Đổi, các ưu đãi không có giá trị thực tế. Điểm Quy Đổi, các ưu đãi không có giá trị quy đổi ngược thành tài sản.
 • Điểm Quy Đổi tồn tại cùng với tài khoản ZingID, trong trường hợp tài khoản ZingID bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa vì bất kỳ lý do gì thì Điểm Quy Đổi trong tài khoản đó cũng bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa.
 • Điểm Quy Đổi sẽ không được cấp lại nếu tài khoản bị hack dù tài khoản đã được khôi phục. Mọi rủi ro phát sinh, chủ tài khoản hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Quy định về cấp độ Thành Viên/Hội Viên

 • Thời gian xét cấp độ: 00h00 mỗi ngày.
 • Cách thức xét cấp độ: Lấy tổng Điểm Quy Đổi từ 23h59 mỗi ngày trở về 180 ngày trước đó.
 • Hiệu lực của các cấp độ:
  • Tính từ ngày xét: Tài khoản đã thoả định mức quy đổi điểm sẽ có hiệu lực sử dụng 06 tháng (180 ngày).
  • Ví dụ: Từ 00h00 - 10h00 ngày 04/09/2013, tài khoản được xét đạt cấp độ Hội Viên LEGEND thì tài khoản này là Hội Viên LEGEND có hiệu lực đến ngày 02/03/2014.
  • Tính từ ngày xét tiếp theo: Tài khoản đã thoả định mức quy đổi điểm sẽ có hiệu lực sử dụng 06 tháng cộng thêm 01 ngày(180 ngày + 01).
  • Ví dụ: Từ 00h00 - 10h00 ngày 04/09/2013, tài khoản được xét đạt cấp độ Hội Viên Sao Vàng thì tài khoản này là Hội Viên LEGEND và có hiệu lực đến hết ngày 03/03/2014.
  • Nếu tính từ ngày xét tiếp theo tài khoản không thoả định mức quy đổi điểm thì thời gian hiệu lực Thành Viên/Hội Viên sẽ được giữ nguyên (06 tháng) tính từ ngày cuối cùng trước đó thỏa định mức quy đổi điểm.
 • Cấp độ Thành Viên/Hội Viên:
  • Cấp độ Thành Viên được quy định cụ thể, công khai tại website: vip.hotro.zing.vn.
  • Tùy theo mức Điểm Quy Đổi tương ứng, tài khoản sẽ được định vị ở cấp độ Thành viên/Hội Viên tương ứng.
  • Trong một thời điểm, tài khoản có thể vừa đạt được cấp độ Thành Viên và vừa đạt được cấp độ Hội Viên.
  • Trong một thời điểm, tài khoản chỉ có thể đạt được cấp độ Thành Viên cao nhất.
  • Trong một thời điểm, tài khoản chỉ có thể đạt được cấp độ Hội viên cao nhất.
  • Trong một thời điểm, tài khoản có thể đạt được cấp độ Hội Viên ở nhiều sản phẩm khác nhau.

Quyền và trách nhiệm của tài khoản thân thiết

 • Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ những thông tin, thể lệ, quy định, hướng dẫn chương trình được đăng tải công khai trên website: vip.hotro.zing.vn.
 • Tùy thuộc vào tài khoản thuộc Thành viên/Hội viên hoặc cấp độ khác nhau sẽ nhận được ưu đãi khác nhau.
 • Khách hàng có trách nhiệm theo dõi thời gian nhận ưu đãi được công bố trên trang chủ Gunny Online. Nếu quá thời gian nhận ưu đãi theo quy định, khách hàng sẽ mất quyền lợi nhận ưu đãi và VNG không có trách nhiệm giải quyết.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh thể lệ này, thỏa thuận sử dụng Zing ID được quy định công khai tại: https://id.zing.vn và các quy định liên quan.
 • Trường hợp sự kiện bất khả kháng, các sự cố như lỗi hệ thống, đường truyền cáp, kỹ thuật bị trục trặc xảy ra, khách hàng đồng ý và hoàn toàn chấp nhận những rủi ro có liên quan tới chương trình bao gồm nhưng không giới hạn như Điểm Quy Đổi, nhận ưu đãi.
 • Tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, thông tin về Điểm Quy Đổi. Chủ tài khoản phải tự chịu trách nhiệm rủi ro liên quan tới việc để lộ thông tin bảo mật và những thiệt hại phát sinh kèm theo.

Quyền và trách nhiệm của VNG

 • VNG có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng số Điểm Quy Đổi của tài khoản khách hàng nếu VNG nhận thấy tài khoản đó có dấu hiệu gian lận, lạm dụng, vi phạm thỏa thuận sử dụng Zing ID, thỏa thuận sử dụng sản phẩm cũng như vi phạm pháp luật.
 • Thực hiện đúng chính sách ưu đãi của thành viên, hội viên được quy định cụ thể tại website: vip.hotro.zing.vn.
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng chương trình khách hàng thân thiết, bao gồm nhưng không giới hạn hướng dẫn nhận ưu đãi và lịch sử quy đổi điểm, giải quyết tranh chấp.
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, thông tin Điểm Quy Đổi của chủ tài khoản, VNG không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
 • Thông tin công khai, kịp thời tới khách hàng khi có sự thay đổi, bổ sung về các định mức tương ứng, các ưu đãi và các sản phẩm tham gia chương trình được đăng tải công khai trên website: vip.hotro.zing.vn.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh liên quan tới chương trình khách hàng thân thiết, tuy nhiên VNG chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan tới chương trình Hội Viên Gunny phải được gửi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của VNG ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. VNG sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
 • Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với VNG, VNG tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp thỏa thuận không thành, VNG căn cứ log hệ thống để giải quyết. Quyết định của VNG là quyết định cuối cùng.

Hiệu lực thể lệ

 • Trong quá trình thực hiện chương trình Hội Viên Gunny, thể lệ, quy định về định mức hoặc chính sách ưu đãi có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Nội dung cập nhật, chỉnh sửa sẽ được công bố rõ trên website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
 • Trong trường hợp một hoặc một số nội dung trong thể lệ phát sinh mâu thuẫn với các quy định luật pháp, nội dung đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thể lệ vẫn giữ nguyên giá trị.
 • Thể lệ chương trình Hội Viên Gunny có hiệu lực từ ngày: 04/09/2013.
 • Chương trình Hội Viên Gunny sẽ được chấm dứt theo quyền quyết định của VNG, theo đó VNG sẽ đưa ra thông báo về việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình. Khách hàng chấp nhận mọi quyết định của VNG liên quan tới việc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ chương trình Hội Viên Gunny.