Đầu trang

GUNNY VIP CARE

Từ 04-09-13

Chào các Gunner!

Để có thể nhận được code quà tặng Hội Viên VIP Gunny hàng tháng, Gunner hãy tham khảo các bước hướng dẫn sau nhé!

Hình ảnhDiễn giải
Gunny
  • Ngay khi hệ thống cập nhật cấp độ Hội Viên mới nhất cho tài khoản. Gunner đăng nhập vào vip.hotro.zing.vn để tiến hành nhận thưởng
Gunny
  • Nhấp chọn "Các ưu đãi của tôi" như hình bên
Gunny
  • Chọn bộ ưu đãi muốn nhận
Gunny
  • Nhấn nút "Nhận code ưu đãi"
Gunny
  • Mã ưu đãi được gửi về qua số điện thoại bảo vệ tài khoản. Gunner vui lòng nhập code ưu đãi vào và nhấn "Kích hoạt"
Gunny
  • Mã kích hoạt sẽ được gửi qua số điện thoại bảo vệ tài khoản của Gunner.
Gunny
  • Kích hoạt thành công, hệ thống sẽ trả code quà tặng cho Gunner.
Gunny
  • Gunner có thể nhập code tại khu vực EVENT mỗi ngày trong giao diện quảng trường để nhận gói quà hội viên VIP.

Lưu ý

- Thời gian nhận mã xác nhận hàng tháng và nhập code ưu đãi hàng tháng trong game: từ 10h ngày 07 hàng tháng đến 23h59' ngày cuối cùng của tháng.

- Code ưu đãi không gởi qua số điện thoại bảo vệ tài khoản mà hiển thị tại màn hình bộ ưu đãi ngay sau khi kích hoạt thành công mã xác nhận.

- Code ưu đãi nhận từ bộ ưu đãi, sẽ phải kích hoạt tại EVENT trong game mới có thể nhận quà.

- Code ưu đãi có thể sử dụng cho 01 nhân vật không nằm trong tài khoản thực hiện nhận code ưu đãi.

- 01 tài khoản có thể sử dụng nhiều loại code ưu đãi Hội viên khác nhau.

- Tài khoản chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt số điện thoại bảo vệ thì không nhận được code ưu đãi.

- Trang chủ hỗ trợ VIP chỉ hiển thị các bộ ưu đãi mới nhất theo chu kỳ tháng.

- Trong 1 chu kỳ tháng: Bộ ưu đãi của tháng trước chưa nhận thì sang tháng sau sẽ không được nhận.

- Trong 1 chu kỳ tháng: 01 tài khoản chỉ có thể nhận được bộ ưu đãi của cấp độ Hội viên tương ứng, không nhận được các bộ ưu đãi của các cấp độ Hội viên thấp hơn

Ví dụ: Tài khoản đang là Hội viên sao vàng sẽ chỉ nhận được bộ ưu đãi của Hội viên sao vàng. Không nhận được bộ ưu đãi của Hội viên sao bạc, Hội viên sao đồng.

- Trong 1 chu kỳ tháng: Tài khoản chỉ có thể nhận bộ ưu đãi của cấp độ Hội viên tương ứng tối đa 01 lần/ 01 tháng.

- Tài khoản đang có bộ ưu đãi chưa nhận nhưng sau đó lại hết hiệu lực cấp độ Hội viên, nếu còn trong thời gian nhận quà thì vẫn nhận được bộ ưu đãi này.

- Tài khoản đang là Hội viên sao Vàng, có bộ ưu đãi chưa nhận nhưng sau đó trở về Hội viên sao Bạc, nếu còn trong thời gian nhận quà thì vẫn nhận được bộ ưu đãi này.

- Chỉ trao quà cho các tài khoản đạt cấp độ Hội viên trước 0h ngày 1 hàng tháng.

- Sau 0h ngày 1 hàng tháng tài khoản đạt cấp độ Hội viên thì sẽ nhận quà từ 10h ngày 7 của tháng kế tiếp (nhận đến ngày cuối cùng của tháng)

- Sau 0h ngày 1 hàng tháng tài khoản từ cấp độ Hội viên thấp(quy đổi ZingXu) đạt được cấp độ Hội viên cao hơn thì sẽ nhận quà cấp độ Hội viên cao hơn từ 10h ngày 7 của tháng kế tiếp.