Đầu trang

Gunny Huyền Thoại [05.01 - 18.01]

Từ 05-01-16 đến 18-01-16

[gunny1.360game.vn]

-=- NẠP XU ĐỊNH MỨC MỖI NGÀY -=-

 

Với Gunny Huyền Thoại, khi bạn thực hiện Nạp Xu vào Game sẽ có nhiều phần quà thú vị đủ để bạn "trưởng thành" nhanh chóng. Cùng xem nha!

ĐỢT 1

  • Bắt đầu: 09:00 thứ ba, ngày 05.01.2016
  • Kết thúc: 23:59 thứ năm, ngày 07.01.2016

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Đá cường hóa 3 1
Đá tình yêu 1
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 5
Mũi khoan cấp 1 2
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1
Đá Cường Hóa 3 2
1.000 - 1.999 Xu Đá Tình Yêu 1
Túi quà hợp thành 3 5
Đá cường hóa 5 1
Rương Trang sức sơ cấp 1
2.000 - 4.999 Xu Đá Tình Yêu 2
Túi quà hợp thành 3 10
Đá cường hóa 5 2
Rương Trang sức sơ cấp 2
5.000 - 9.999 Xu Đá Tình Yêu 5
Túi quà hợp thành 3 25
Đá cường hóa 5 3
Rương Trang sức sơ cấp 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

ĐỢT 2

  • Bắt đầu: 00:00 thứ sáu, ngày 08.01.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 11.01.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Bùa may mắn 25% 1
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 3
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1
Đá Cường Hóa 3 1
1.000 - 1.999 Xu Bùa May Mắn 25% 1
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 10
Đá cường hóa 5 1
Chìa Khóa Vạn Phúc 1
2.000 - 4.999 Xu Bùa May Mắn 25% 2
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 20
Đá cường hóa 5 2
Chìa Khóa Vạn Phúc 2
5.000 - 9.999 Xu Bùa May Mắn 25% 5
Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 50
Đá cường hóa 5 3
Chìa Khóa Vạn Phúc 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

ĐỢT 3

  • Bắt đầu: 00:00 thứ ba, ngày 12.01.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ năm, ngày 14.01.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Mảnh áo thời trang 1 -
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1
Mũi khoan cấp 1 3
Đá Cường Hóa 3 1
1.000 - 1.999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 1
Đá cường hóa 5 1
Mảnh Áo Thời Trang 1 -
Búa Đập Lu 1
2.000 - 4.999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 2
Đá cường hóa 5 2
Mảnh Áo Thời Trang 2 -
Búa Đập Lu 2
5.000 - 9.999 Xu Quà Đá Hợp Thành 4 5
Đá cường hóa 5 3
Mảnh Áo Thời Trang 5 -
Búa Đập Lu 5

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

ĐỢT 4

  • Bắt đầu: 00:00 thứ sáu, ngày 15.01.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ hai, ngày 18.01.2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp xu theo các mốc dưới đây sẽ nhận được quà tặng.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 1
Mũi khoan cấp 2 1  
Đá Cường Hóa 3 2
500 - 999 Xu Hộp Thẻ Bài Ngẫu Nhiên 1
Mũi khoan cấp 1 3
Nước kinh nghiệm siêu cấp 1  
Đá Cường Hóa 3 1
1.000 - 1.999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 1
Bùa May Mắn 50% 1
Đá cường hóa 5 1
Mảnh Nón Thời Trang 1 -
2.000 - 4.999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 2
Bùa May Mắn 50% 2
Đá cường hóa 5 2
Mảnh Nón Thời Trang 2 -
5.000 - 9.999 Xu Mũi Khoan Cấp 2 5
Bùa May Mắn 50% 5
Đá cường hóa 5 3
Mảnh Nón Thời Trang 5 -

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.