Đầu trang

Gunny Đại Chiến Guild 2017 - Mùa 2

Từ 24-11-17

[GUNNY.360GAME.VN]

Giải thưởng tiền mặt:

HạngGiải Thưởng
Vô Địch Đại Chiến Guild 2017 mùa 2
12,000,000 VNĐ
Hạng 2 Đại Chiến Guild 2017 mùa 2
8,000,000 VNĐ
Hạng 3 Đại Chiến Guild 2017 mùa 2
4,000,000 VNĐ
Hạng 4 Đại Chiến Guild 2017 mùa 2
2,000,000 VNĐ