Đầu trang

Gunny 1 - Phiên bản thử nghiệm

Từ 13-01-15

Chào các Gunner!

Một điều đặc trưng trong phiên bản Gunny 1 mà các Gunner nào đã từng gắn bó cũng sẽ nhớ đó chính là hệ thống Huân Chương và Lễ Kim. Đây là hệ thống tiền tệ phổ biến của phiên bản Gunny 1.

Cửa hàng Huân Chương

Giao diện

Nằm trong mục Thành tích trong giao diện nhân vật.

Cửa hàng Huân Chương với những vật phẩm quen thuộc của Gunny 1

Mô tả

  • Sử dụng Huân chương để mua các item đặc biệt có trong cửa hàng Huân chương.
  • Huân chương có thể nhận từ tính năng Game như: thành tựu, hoạt động hàng ngày…

Cửa hàng Lễ Kim

Giao diện

Nằm trong giao diện shop.

Giao diện cửa hàng Lễ Kim

Mô tả

  • Sử dụng lễ kim mua các item trong shop Lễ kim.
  • Lễ kim có thể nhận từ tính năng game như: phần thưởng điểm danh, nhiệm vụ hàng ngày …