Đầu trang

Giải đấu Gunny Siêu Gà Việt 2017

Từ 15-08-17

CÁC TUYỂN THỦ TRANH TÀI

Sẽ có 8 tuyển thủ thi đấu Cá Nhân và 4 Tổ Đội. BTC sẽ tổ chức xếp cặp random trước ngày thi đấu.

  • Danh sách đấu thủ Cá Nhân
   • Trần Tuấn Hải | Vietnam001
   • Trần Văn Đức | Vietnam002
   • Vũ Viết Hải Tùng | Vietnam003
   • Nguyễn Ngọc Vinh | Vietnam004
   • Nguyễn Ngọc Minh | Vietnam005
   • Phạm Đức Điệp | Vietnam006
   • Phạm Trung Dũng | Vietnam007
   • Phạm Sơn Hải | Vietnam008
  • Danh sách đấu thủ Tổ Đội
   • Tuấn.Hải|001-Văn.Đức|002
   • Hải.Tùng|003-Ngọc.Vinh|004
   • Ngọc.Minh|005-Đ.Điệp|006
   • Tr.Dũng|007-Sơn.Hải|008
  • Sơ đồ thi đấu:
  • Giới thiệu các Tuyển Thủ
Tuyển thủẢnhThành tích đã đạt được
Trần Tuấn Hải | Vietnam001 Hạng 2 Tổ Đội Gunny Thế Giới 2016
Vô địch Tổ Đội Gunny Việt Nam 2016
Vô địch Tổ Đội miền Bắc vòng loại giải Gunny Châu Á (2012)
Vô địch toàn quốc Giải Đấu Phòng Máy Thân Thiện (2012)
Trần Văn Đức | Vietnam002 Tuyển thủ Việt Nam tham dự Gunny Thế Giới 2016
Hạng 3 Tổ Đội Gunny Việt Nam 2016
Hạng 2 Cá Nhân Việt Nam 2016
Vũ Viết Hải Tùng | Vietnam003 Tuyển thủ Việt Nam tham dự Gunny Thế Giới 2016
Vô địch Cá Nhân Gunny Việt Nam 2016
Nguyễn Ngọc Vinh | Vietnam004 Hạng 3 Tổ Đội Đấu Trường Không Gian Việt Nam 2016
Vô địch Tổ Đội Gunny miền Nam 2016
Nguyễn Ngọc Minh | Vietnam005 Vô địch cá nhân Gunny Thế Giới 2015
Hạng 2 Tổ Đội Gunny Thế Giới 2016
Phạm Đức Điệp | Vietnam006 Nhân tố mới xuất hiện năm 2017
Phạm Trung Dũng | Vietnam007 Hạng 3 cá nhân Gunny Châu Á (2012)
Vô địch Tổ Đội Việt Nam Open Tournament (2012)
Vô địch Tổ Đội Gunny Châu Á (2013)
Vô địch Tổ Đội Gunny Thế Giới (2013)
Vô địch Giải Đấu PMTT miền Nam 1 (2013)
Phạm Sơn Hải | Vietnam008 Vô địch Tổ Đội Việt Nam Open Tournament (2012)
Vô địch Tổ Đội Gunny Châu Á (2013)
Vô địch Tổ Đội Gunny Thế Giới (2013)
Vô địch Giải Đấu PMTT miền Nam 1 (2013)