Đầu trang

Giải đấu Gunny Siêu Gà Việt 2017

Từ 15-08-17

GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng:

Phần thưởng xứng đáng cho những Gunner xuất sắc đứng lên đỉnh vinh quang đây.

Cơ cấu giải thưởngGiải thưởng tiền mặt
Vô địch Cá Nhân Siêu Gà Việt 2017 6,000,000
Hạng 2 Cá Nhân Siêu Gà Việt 2017 4,000,000
Hạng 3 Cá Nhân Siêu Gà Việt 2017 2,000,000
Hạng 4 Cá Nhân Siêu Gà Việt 2017 1,000,000
Vô địch Tổ Đội Siêu Gà Việt 2017 12,000,000
Hạng 2 Tổ Đội Siêu Gà Việt 2017 8,000,000
Hạng 3 Tổ Đội Siêu Gà Việt 2017 4,000,000
Hạng 4 Tổ Đội Siêu Gà Việt 2017 2,000,000

Phần thưởng ingame

 • Lưu ý: Các phần thưởng nhận được đều ở trạng thái khóa
HạngCá Nhân Siêu Gà Việt 2017Hạn sử dụng
Vô Địch - Cá nhân
 • Đá Tăng Sao Lv3 x30
Vĩnh viễn
 • Biến Hình PET - Thẻ Chuột Pata (mới) x1
  HP +4%
  Chịu sát thương POW -2%
365 ngày
 • Hoàng Long Khôi (Tùy chon giới tính) x1
365 ngày
 • Hoàng Kim Thần Long Giáp (nam) x1
365 ngày
Á quân - Cá nhân
 • Biến Hình PET - Thẻ Chuột Pata (mới) x1
  HP +4%
  Chịu sát thương POW -2%
365 ngày
 • Thiết Long Khôi (Tùy chon giới tính) x1
365 ngày
 • Bạch Kim Thần Long Giáp (nam) x1
365 ngày
Hạng 3 - Cá nhân
 • Biến Hình PET - Thẻ Chuột Pata (mới) x1
  HP +4%
  Chịu sát thương POW -2%
365 ngày
 • Bạch Long Khôi(Tùy chon giới tính) x1
365 ngày
 • Thiết Long Thần Giáp(nam) x1
365 ngày
HạngTổ Đội Siêu Gà Việt 2017Hạn sử dụng
Vô Địch - Tổ Đội
 • Đá Tăng Sao Lv3 x50
Vĩnh viễn
 • Biến Hình PET - Thẻ Chuột Pata (mới) x1
  HP +4%
  Chịu sát thương POW -2%
365 ngày
 • Hoàng Long Khôi (Tùy chon giới tính) x1
365 ngày
 • Hoàng Kim Thần Long Giáp (nam) x1
365 ngày
Á quân - Tổ Đội
 • Biến Hình PET - Thẻ Chuột Pata (mới) x1
  HP +4%
  Chịu sát thương POW -2%
365 ngày
 • Thiết Long Khôi (Tùy chon giới tính) x1
365 ngày
 • Bạch Kim Thần Long Giáp (nam) x1
365 ngày
Hạng 3 - Tổ Đội
 • Biến Hình PET - Thẻ Chuột Pata (mới) x1
  HP +4%
  Chịu sát thương POW -2%
365 ngày
 • Bạch Long Khôi(Tùy chon giới tính) x1
365 ngày
 • Thiết Long Thần Giáp(nam) x1
365 ngày