Đầu trang

Gà Vàng Vui Tết

Từ 08-01-20

Gunner thân mến,

GG xin giới thiệu 1 vũ khí hoàn toàn mới với hình ảnh Bong Bóng bắn ra những ngôi sao, hộp quà,…rất thích hợp bắn vào những ai thích ‘đòi quà’.


Với hình ảnh Bong Bóng, Ngôi sao dễ thương tưởng như là mỏng lắm, nhưng bắt vào thì ‘rất’ vô đối.

Thông tin cơ bản

  • Bong Bóng có 2 phẩm chất WOW & SUPER.
  • Là vũ khí POW 3 tia.

Thông tin chi tiết

WOW — BONG BÓNG
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3

Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 242
Công kích 175 218 277 375
Phòng thủ 50 62 78 106
Nhanh nhẹn 188 235 289 406
May mắn 68 85 107 146
POW 3 tia
Giá tiếp phí - 900 Huy Chương/7 ngày, 1800 Huy Chương/30 ngày
- 270 Xu/Xu Khóa/7 ngày
- 570 Xu/Xu Khóa/30 ngày
- 2200 Xu/Xu Khóa/365 ngày
SUPER — BONG BÓNG
Thuộc tínhChỉ số (điểm)
(+0)
(+10)
(+12)
Bậc 3

Dát Vàng
Góc độ 15 ~ 65
Sát thương 260
Công kích 208 248 318 442
Phòng thủ 57 67 86 119
Nhanh nhẹn 225 268 344 478
May mắn 79 94 120 166
POW 3 tia
Giá tiếp phí - 300 Xu/Xu Khóa/7 ngày
- 1000 Xu/Xu Khóa/30 ngày
- 3000 Xu/Xu Khóa/365 ngày

Hình ảnh Bong bóng ingame