Đầu trang

Gà Vàng Vui Tết

Từ 08-01-20

THỜI TRANG GUNNY MỚI 

Bộ Phụ Kiện Hoàng Tử Mây (Nam) - Công Chú Mây (Nữ)

 • Nằm trong bộ Hoàng Tử Mây (Nam) - Công Chúa Mây (Nữ)
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
Hình ẢnhTênCôngThủNhanhMay
Mây Hoàng Gia
10 10 10 10
Vực Lửa Đỏ
8 8 8 8
Thắp Sao
8 8 8 8
Áo Vân Tú
10 10 10 10
Xuân Hân Hoan
8 8 8 8
Hoàng Tử Mây (1) Hiệu quả bộ: Kết hợp Mây Hoàng Gia với Áo Vân Tú nhận hiệu quả: Công +20 - Nhanh +20, Ma Kháng + 15, Hộ Giáp +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 5%.
Hoàng Tử Mây (2) Hiệu quả bộ: Kết hợp Vực Lửa Đỏ & Thắp Sao & Xuân Hân Hoan nhận hiệu quả: Thủ +30 - May +30, Ma Kháng + 10, Hộ Giáp +3, Giảm ST bị bạo kích 2%.
Giá Tiếp Phí
 • Áo: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Nón: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Tóc: 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mặt: 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mắt: 50 Xu /Xu khóa 7 ngày . 150 Xu /Xu khóa 30 ngày . 450 Xu /Xu khóa 365 ngày
Hình ẢnhTênCôngThủNhanhMay

Trâm Hoa Khói
10 10 10 10
Cảm Xúc Mơ
8 8 8 8
Mộng Mây
8 8 8 8
Váy Nghê Thường
10 10 10 10
Xuân Dịu Dàng
8 8 8 8
Công Chúa Mây (1) Hiệu quả bộ: kết hợp Trâm Hoa Khói & Váy Nghê Thường nhận hiệu quả Công +20 - Nhanh +20, Ma Kháng + 15, Hộ Giáp +3, HP +500, giảm sát thương phải chịu 5%.
Công Chúa Mây (2) Hiệu quả bộ: kết hợp Cảm Xúc Mơ & Mộng Mây & Xuân Dịu Dàng nhận hiệu quả Thủ +30 - May +30, Ma Kháng + 15, Hộ Giáp +3, Giảm ST bị bạo kích 2%.
Giá Tiếp Phí
 • Áo: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Nón: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Tóc: 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mặt: 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mắt: 50 Xu /Xu khóa 7 ngày . 150 Xu /Xu khóa 30 ngày . 450 Xu /Xu khóa 365 ngày

Bộ Phụ Kiện Chiến Thắng Vẻ Vang

 • Nằm trong bộ Chiến Thắng Vẻ Vang, có thể kích hoạt phụ kiện
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Mừng Lễ Vẻ Vang
10 10 10 10
Khí Thế Tràn Trề
8 8 8 8
Vinh Quang Trở Về
10 10 10 10
Thành Tựu Lớn Lao
8 8 8 8
Ăn Mừng Thắng Lợi
10 10 10 10
Cảnh Đêm Rực Rỡ
8 8 8 8
Hân Hoan Cổ Vũ
10 10 10 10
Mắt Sáng Như Đuốc
8 8 8 8
Giá Tiếp Phí
 • Áo: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Nón: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Tóc: 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mặt: 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày

Bộ Phụ Kiện Khí Thế Hùng Hồn (Nam) - Thì Thầm Ước Mơ (Nữ)

 • Nằm trong bộ Khí Thế Hùng Hồn (Nam), Thì Thầm Ước Mơ (Nữ), có thể kích hoạt phụ kiện
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Phong Thái Kiêu Ngạo
10 10 10 10
Tóc Nhuộm Khiêm Tốn
8 8 8 8
Khi Thế Hùng Hồn
10 10 10 10
Năm Chắc Phần Thắng
8 8 8 8
Vòng Hoa Cô Dâu
10 10 10 10
Trâm Cài Cô Dâu
8 8 8 8
Lời Thề Hoa Gió
10 10 10 10
Thì Thầm Ước Mơ
8 8 8 8
Trang Sức Hoa Gió
8 8 8 8
Giá Tiếp Phí
 • Áo: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Nón: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Tóc: 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mặt: 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Trang sức: 50 Xu /Xu khóa 7 ngày . 150 Xu /Xu khóa 30 ngày . 450 Xu /Xu khóa 365 ngày

Bộ Phụ Kiện Ánh Sáng Huy Hoàng (Nam) - Thanh Âm Trắng Tuyền (Nữ)

 • Nằm trong bộ Ánh Sáng Huy Hoàng (Nam) - Thanh Âm Trắng Tuyền (Nữ), có thể kích hoạt phụ kiện
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Mũ Phớt Ánh Sáng
10 10 10 10
Ánh Sáng Huy Hoàng
8 8 8 8
Lễ Phục Thần Thánh
10 10 10 10
Vì Sao Biển Cả
8 8 8 8
Chúc Phúc Thần Thánh
10 10 10 10
Ánh Sáng Thuần Khiết
8 8 8 8
Thanh Âm Trắng Tuyền
8 8 8 8
Ước Nguyện Athena
10 10 10 10
Gương Trời Xa Xăm
8 8 8 8
Giá Tiếp Phí
 • Áo: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Nón: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Tóc: 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mặt: 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Trang sức: 50 Xu /Xu khóa 7 ngày . 150 Xu /Xu khóa 30 ngày . 450 Xu /Xu khóa 365 ngày

Bộ Thời Trang Nam & Nữ

 • Không thể tiếp phí
TênCôngThủNhanhMay
Công Tử Tóc Tím
10 10 10 10
Tiểu Thư Tóc Tím
10 10 10 10
Bé Mèo Chăm Chỉ
10 10 10 10
Nhóc Mèo Học Giỏi
10 10 10 10
Công Chúa Thủy Tinh
10 10 10 10
Đặc Nhiệm Che Mặt
10 10 10 10
Công Chúa Hoa Tím
10 10 10 10
Nữ Hoàng Dạ Hội
10 10 10 10
Bá Tước Dạ Hội
10 10 10 10
Jodie Lanh Lợi
10 10 10 10
Nam Thần Vương Miện
10 10 10 10
Nữ Thần Vương Miện
10 10 10 10