Đầu trang

Gà Đại Ca - Bản lĩnh đàn anh

Từ 27-06-14

Thỏa thích bắn phá, lên cấp phà phà tại máy chủ Gà Đại Ca trong dịp ra mắt máy chủ mới sắp tới. Bắn 1 ván bằng 3 ván, cơ hội thăng cấp siêu nhanh, đừng bỏ lỡ!

Thời gian diễn ra sự kiện

Thời gian bắt đầu: 09:00 ngày 27/06/2014

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 29/06/2014.

Phần thưởng

Trong thời gian sự kiện, khi các Gunner tham gia chiến đấu sẽ được x3 Kinh nghiệmx3 Công trạng.