Đầu trang

EVENT Valentine 2020

Từ 13-02-20

Nhiệm Vụ Hoa Hồng

Mỗi ngày hoàn thành 50 lần
Thời gian 00:00:00 13/02/2020 - 23:59:59 19/02/2020
Cấp độ 12 - 70
Điều kiện Hoàn thành nhiệm vụ sau:
- Hoàn Thành 3 trận đấu Vợ Chồng
Phần Thưởng - Chọn 1 trong 2
Vật Phẩm Hình
Hoa Hồng 14/2 x3
Khóa
Mảnh Đá Tăng Sao x3
Khóa