Đầu trang

EVENT Valentine 2020

Từ 13-02-20

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 13/02/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 19/02/2020.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Cấp độ: 5-70

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp xu mỗi ngày đạt định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

2
1,000 - 1,999Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

10
2,000 - 4,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

20
5,000 - 9,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

50
10,000 - 19,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

100
20,000 - 29,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

200
30,000 - 49,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

300
50,000 - 79,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

500
80,000 - 99,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

800
100,000 - 999,999 Xu

Hoa Hồng 14/2

Không khóa

1000

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÔNG KHÓA.
  • Mỗi ngày nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, có thể nhận nhiều lần