Đầu trang

EVENT Tết Trung Thu 2019

Từ 12-09-19

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 12/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 18/09/2019.

Tiểu Thư & IT
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngSL

Trái Vải x2
Nhận được thông qua nhiệm vụ sự kiện

Chàng Hề Ma Quái
8 ngày
1

Đá Cường Hóa
15

Huy Chương 10 Tuổi x2
Nhận được thông qua Điểm Danh 14 ngày hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
 
Trái Vải x15
Nhận được thông qua nhiệm vụ sự kiện

Tiểu Thư Cung Trăng
15 ngày/Không thể tiếp phí
1

Đá Tăng Cấp
3

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Gà Đột Biến
00:00:00 12/09/2019 - 23:59:59 18/09/2019
Chàng Hề Ma Quái
Thuộc tính cộng thêm
+15 Tấn Công
+15 Phòng Thủ
+15 Nhanh Nhẹn
+15 May Mắn
+10 Giáp
Tiểu Thư Cung Trăng Thuộc tính cộng thêm
+25 Tấn Công
+25 Phòng Thủ
+25 Nhanh Nhẹn
+25 May Mắn
+10 Sát & Giáp