Đầu trang

EVENT Mừng Tết Kỷ Hợi 2019

Từ 31-01-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian

  • Từ ngày 31/01/2019 đến hết ngày 13/02/2019

Nội dung sự kiện:


QUÀ MỪNG XUÂN
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện
Thông tinTên vật phẩmSố lượngHình ảnh
Chắc chắn nhận Vật Tế Cao 1
Ngẫu nhiên nhận Đá 3
Đá Tăng Cấp 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
Thức Ăn (Cao) 2
Châu Báu Sát Thương Lv17
Không khóa
1
Hạnh Phúc +5
Không khóa
1

TÚI QUÀ MỪNG NĂM MỚI

200 Xu/Cái
Thông tinTên vật phẩmSố lượngHình ảnh
Ngẫu nhiên nhận Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 2
Đá Đúc Hồn 5
Mảnh Tiểu Hồ Ly (Sơ) 1
Đá Phong Ấn 1
Bò Sữa Trái Tim
7 ngày
1

TÚI QUÀ MỪNG NĂM MỚI 2

240 Xu/Xu Khóa/Cái
Thông tinTên vật phẩmSố lượngHình ảnh
Ngẫu nhiên nhận Da Thú 8
Đồng 5
Trùng Sinh Đơn 3
Ma Thạch 5000 EXP 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 1
Thẻ Rồng Bong Bóng
7 ngày
1