Đầu trang

EVENT Mừng Tết Kỷ Hợi 2019

Từ 31-01-19

Vui Xuân Kỷ Hợi

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 00:00:00 31/01/2019 - 23:59:59 13/02/2019
Cấp độ 15 - 70
Điều kiện Hạ gục 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng
Quà Mừng Xuân x1

Bữa Cơm Đoàn Tụ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Nếu dùng trợ thủ sẽ không được tính hoàn thành nhiệm vụ này
Thời gian 00:00:00 31/01/2019 - 23:59:59 06/02/2019
Cấp độ 10- 70
Điều kiện Thu Hoạch 80 Thức Ăn Bất Kỳ
Phần thưởng
Hải Sản x5

Rượu Nước x5

Thịt x5

Rau Cải x5