Đầu trang

EVENT - Mừng Sinh Nhật 7 Tuổi

Từ 19-05-16 đến 01-06-16

Những món quà cực kỳ hấp dẫn, Ngộ Không 5 sao xuất hiện - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 19/05/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 01/06/2016.

ĐẠI THÁNH GIÁ ĐÁO

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Mảnh Ghép Bong Bóng từ Nhiệm vụ sự kiện và LÔNG 7 MÀU có từ Nạp xu định mức, Túi quà Sinh Nhật 7 tuổi có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

MẢNH GHÉP BONG BÓNG
NHIỆM VỤ SỰ KIỆN MỖI NGÀY
Nhận được vật phẩm Khóa
TỪ TÚI QUÀ ĐẠI TIỆC SINH NHẬT 7
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
LÔNG 7 MÀU
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
MỪNG GÀ 7 TUỔI - 1
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

MẢNH GHÉP BONG BÓNG x250
&

LÔNG 7 MÀU x300

Tôn Ngộ Không 5 sao

Khóa
1

Bong Bóng 7 Tuổi
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

MẢNH GHÉP BONG BÓNG x200
&

LÔNG 7 MÀU x250

Châu báu Sát Lv.21

Khóa
1

Cánh Mừng 7 Tuổi
30 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

MẢNH GHÉP BONG BÓNG x20
&

LÔNG 7 MÀU x30

Bong Bóng 7 Tuổi
15 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Nhẫn Sinh Nhật +4
15 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
10

MẢNH GHÉP BONG BÓNG x20
&

LÔNG 7 MÀU x25

Cánh Mừng 7 Tuổi
15 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Vòng tay Sinh Nhật +4
15 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 6 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI QUÀ SINH NHẬT 7 (1)

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy Mảnh Ghép Bong Bóng từ Nhiệm vụ sự kiện, Túi quà Đại Tiệc Sinh Nhật 7 đủ số lượng có thể Đổi Thưởng:

Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặng

MẢNH GHÉP BONG BÓNG
15
Cánh Mừng 7 Tuổi
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
15
Bong Bóng 7 Tuổi
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
3 Túi Quà Đại Tiệc Sinh Nhật 7 x2
Khóa
3 Túi Quà Sinh Nhật 7 x2
Khóa

Lưu ý:

- Có thể đổi 14 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI QUÀ SINH NHẬT 7 (2)

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy LÔNG 7 MÀU từ Nạp xu đúng định mức và Túi quà Sinh Nhật 7 Tuổi đủ số lượng có thể Đổi Thưởng:

Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặng

LÔNG 7 MÀU
4
Vòng tay Sinh nhật +3
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
4
Nhẫn Bạc Sinh Nhật +3
7 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1 Túi quà Tăng Cấp Thú x2
Khóa
1 Túi quà Đá Linh Hồn x3
Khóa

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.