Đầu trang

Event Mừng Quốc Tế Phụ Nữ 2020

Từ 05-03-20

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 05/03/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 11/03/2020.

ĐỔI BÓ HOA 8/3 1
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởng

Bó Hoa 8/3 x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Đá Phong Ấn x1

WOW Lu Gạch +12 x1

Bó Hoa 8/3 x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv 17 x1

Bó Hoa 8/3 x45
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phụ Kiện Tự Do Bay Lượn x1

Bó Hoa 8/3 x45

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phụ Kiện Du Hành Vũ Trụ x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI BÓ HOA 8/3 2
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởng

Bó Hoa 8/3 x1200
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x5
Nạp xu định mức nhận được

Nón Sắc Sen & Áo Dài (Nam) x1
7 ngày

Bó Hoa 8/3 x1200
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x5
Nạp xu định mức nhận được

Nón Sắc Sen & Áo Dài (Nữ) x1
7 ngày

Bó Hoa 8/3 x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ x1

Bó Hoa 8/3 x600
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x50
Nạp xu định mức nhận được

Túi Quà Ấn Siêu Việt x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI BÓ HOA 8/3 3
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởng

Bó Hoa 8/3 x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x1
Nạp xu định mức nhận được

WOW Bong Bóng x1
7 ngày/khóa

Bó Hoa 8/3 x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x1
Nạp xu định mức nhận được

WOW Vua Mèo x1
7 ngày/khóa

Bó Hoa 8/3 x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x1
Nạp xu định mức nhận được

WOW Gậy Như Ý x1
7 ngày/khóa

Bó Hoa 8/3 x999
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Cung Vàng x10
Nạp xu định mức nhận được

WOW Thánh Gióng x1
7 ngày/khóa

WOW Người Tuyết x1
7 ngày/khóa

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.