Đầu trang

EVENT Mừng PBM Trường Học Gà

Từ 20-09-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ĐUA TOP ĐIỂM KHIÊU CHIẾN PHÁO ĐÀI -=-

Thời Gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 20.09.2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 26.09.2018.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, TOP 10 Gunner có điểm tích lũy trong Khiêu Chiến Pháo Đài sẽ nhận được thêm các phần thưởng sau:
  • Sau khi sự kiện kết thúc Gunny Team sẽ tổng kết và công bố Gunner đoạt giải tại trang chủ.
  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ Gunny.
  • XEM HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI KHIÊU CHIẾN PHÁO ĐÀI TẠI ĐÂY

Phần Thưởng

ĐUA TOP TÍCH ĐIỂM KHIÊU CHIẾN PHÁO ĐÀI
HẠNGPHẦN THƯỞNGSLHình ảnh
HẠNG 1 LEGEND-Gậy Như Ý
7 ngày/Có thể tiếp phí
1  
Thẻ Phụ Kiện Aslan
90 ngày
1
Đá Phong Ấn
65  
HẠNG 2 LEGEND-Đàn Hắc Ám
7 ngày/Có thể tiếp phí
1  
Thẻ Phụ Kiện Aslan
90 ngày
1
Đá Phong Ấn
60  
HẠNG 3 Combo Bộ Trang Bị PET S-Đầu Bò
Vĩnh viễn
1  

Thẻ Phụ Kiện Aslan
90 ngày
1
Đá Phong Ấn
55  
HẠNG 4 - 5 SUPER-Cá Chép
7 ngày/Có thể tiếp phí
1  
Châu báu Sát Lv.19 1
Đá Phong Ấn
50  
HẠNG 6 - 10 Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1  
Sát Long+5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi Dưỡng
1
Đá Phong Ấn
45  

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Lưu ý: Để nhận thưởng TOP 1-10 điểm tích lũy cần đạt tối thiểu 75.000.