Đầu trang

EVENT Mừng PBM Một Ngày Làm BOSS

Từ 29-11-18

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 Thứ sáu, ngày 30/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 Chủ nhật, ngày 02/12/2018.
  • Áp dụng cho tất cả các server.
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện


Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
500 Xu trở lên
Nhẫn Athena x1
1000 500 1 Xu/Xu Khóa

Bao Tay Athena x1
1000 500 1 Xu/Xu Khóa

Ấn Bùa Siêu Việt x1
1000 300 5 Xu/Xu Khóa

Dã Lang Khôi Nam (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa

Dã Lang Chiến Bào Nam (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa

Thiên Ưng Chiến Giáp Nữ (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa

Thiến Ưng Khôi Nữ (S) x1
7 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa

Đá Cường Hóa x10
100 1 10 Xu/Xu Khóa

Thuốc Tăng Cấp Thú x10
1000 300 10 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Cấp x1
350 100 30 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Sao Lv1 x1
270 100 50 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa

Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng x1
1600 800 5 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Bò Sữa Trái Tim
x1
30 ngày
8000 2999 1 Xu/Xu Khóa

Linh Hồn Thú Cưỡi x1
500 100 10 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên

Thẻ Phụ Kiện Bóng Polly Vĩnh Viễn x1
50000 1000 1 Xu


Ấu Long Cổ 3 x1
10000 5000 1 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt x1
30000 10000 3 Xu/Xu Khóa

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư