Đầu trang

EVENT Mừng PBM Một Ngày Làm BOSS

Từ 29-11-18

[GUNNY.360GAME.VN]
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Nhận thưởng thông qua Popup Đăng Nhập

Thời gian Từ 09:30:00 29/11/2018
đến 23:59:59 05/12/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Đăng nhập nhận thưởng
Quà Tặng Số lượng Tình trạng

Khắc Ấn Rồng (1) - Thô
1 Khóa

Đá Đúc Hồn
5 Khóa

Đá Tăng Cấp
3 Khóa

Châu Báu Thuộc Tính 13~15
3 Khóa

Thuốc Hoạt Bát
2 7 ngày/Khóa

Lưu ý:

  • Phần thưởng đăng nhập chỉ nhận được 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện