Đầu trang

EVENT Mừng PBM Một Ngày Làm BOSS

Từ 29-11-18

Chào các Gunner!

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi Phiên bản mới chúng ta đều có CODE nhận miễn phí!

Thời gian nhận CODE
  • Bắt đầu: 14:00 thứ năm, ngày 29.11.2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 05.12.2018.
  • Lưu ý: Số lượng CODE có hạn, có thể hết sớm hơn thời gian dự kiến.

CODE Một Ngày Làm BOSS

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên bản Một Ngày Làm BOSS, Gunner có thể nhận tại Zing Me, 360Plus, 360Game và các kênh cộng đồng khác.
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 50  
Thuốc Tăng Cấp Thú 20  
Da Thú 5
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4
S - Trăng Bạc 1  
Linh hồn thú cưỡi 1

CODE Một Ngày Làm BOSS - 360game VIP 1- 5

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên bản Một Ngày Làm BOSS, Gunner có thể nhận tại kênh 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 50  
Thuốc Tăng Cấp Thú 20  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5
Vé Tăng Vật Tổ 200  
Đá Đúc Hồn 3  
Linh hồn thú cưỡi 1

CODE Một Ngày Làm BOSS - 360game VIP 6

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên bản Một Ngày Làm BOSS, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 70  
Thuốc Tăng Cấp Thú 25  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 10
Vé Tăng Vật Tổ 400  
Đá Đúc Hồn 5
Linh hồn thú cưỡi 2

CODE Một Ngày Làm BOSS - 360game VIP 7

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên bản Một Ngày Làm BOSS, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 90  
Thuốc Tăng Cấp Thú 30  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 15
Vé Tăng Vật Tổ 600  
Đá Đúc Hồn 8  
Linh hồn thú cưỡi 3

CODE Một Ngày Làm BOSS - 360game VIP 8

Chi Tiết:
- CODE Mừng Phiên bản Một Ngày Làm BOSS, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 110  
Thuốc Tăng Cấp Thú 40  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 20
Vé Tăng Vật Tổ 1000  
Đá Đúc Hồn 10  
Linh hồn thú cưỡi 5