Đầu trang

Event Mừng ngày Nhà Giáo 20/11

Từ 15-11-18

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Đổi Quà 20/11 (1)

Trong thời gian event, có thể đổi tối đa 4 lần
Thời gian 00:00:00 15/11/2018 - 23:59:59 21/11/2018
Cấp độ 5 - 70
Cách tham gia Thu thập nguyên liệu đổi quà thông qua các event, túi quà
Điều kiện Quà tặng Tình trạng SL

Vòng Hoa x100

Túi Quà Ấn Siêu Việt
Khóa 1

Vòng Hoa x20

Khí Cầu Rực Rỡ x10

Túi Quà Phụ Kiện Thần Tượng
Mở nhận các set phụ kiện Thần Tượng: Oppa 1 đến Oppa 12.
Khóa 1

Vòng Hoa x15

Khí Cầu Rực Rỡ x10

Túi Quà Phụ Kiện Oai Phong
Mở nhận hết các vũ khí: Dụng Cụ Học Tập, WOW-Xe Hơi, WOW-Karaoke, WOW-Trứng Phục Sinh, SUPER-Ná Thần.
Khóa 1

Đổi Quà 20/11 (2)

Trong thời gian event, có thể đổi 10 lần
Thời gian 00:00:00 25/10/2018 - 23:59:59 2/11/2018
Cấp độ 5 - 70
Cách tham gia Thu thập nguyên liệu đổi quà thông qua các event, túi quà
Điều kiện Quà tặng Tình trạng SL

Rương đệ tử sơ cấp x1

Rương đệ tử trung cấp x1

Rương đệ tử cao cấp x1

Khí Cầu Rực Rỡ x2

Code Gà Hành
Khóa 1

Rương sư phụ sơ cấp x1

Rương sư phụ trung cấp x1

Rương sư phụ cao cấp x1

Khí Cầu Rực Rỡ x2

Châu Báu Sát Thương Lv 17
Khóa 1

Rương sư phụ sơ cấp x10

Rương sư phụ trung cấp x10

Rương sư phụ cao cấp x10

Khí Cầu Rực Rỡ x10

Hổ Tai To
30 ngày/Khóa 1

Rương sư phụ sơ cấp x20

Rương sư phụ trung cấp x20

Rương sư phụ cao cấp x20

Khí Cầu Rực Rỡ x20

Thẻ Sơn Dương
90 ngày/Khóa 1

Tôn Sư Trọng Đạo
10 ngày/Khóa 1