Đầu trang

EVENT Mừng 8/3

Từ 07-03-19

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 07/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 13/03/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
200 Xu trở lên
Túi Điều Trị x1
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Tóc Củ Tỏi x1
7 ngày
300 150 1 Xu/Xu Khóa

Nữ Sinh x1
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Ôn Hòa x1
7 ngày
100 50 1 Xu/Xu Khóa

Mũ Cấp 3 x1
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Ga Lăng x1
7 ngày
300 150 1 Xu/Xu Khóa

Học Viện x1
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Hoài Bão x1
7 ngày
100 50 1 Xu/Xu Khóa

Danh hiệu Nữ Hoàng Vương Quốc
30 ngày
5000 3000 1 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa
Danh Hiệu: Uyên Ương Kỳ Ngộ x1
30 ngày
15000 5000 1 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Bò Sữa Trái Tim
x1
30 ngày
8000 2999 1 Xu/Xu Khóa

Hồ Lô-Siêu x1
3000 1800 1 Xu/Xu Khóa

Trùng Sinh Đơn x1
500 300 40 Xu/Xu Khóa

Đá Đúc Hồn x1
200 100 100 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên

Sơn Dương Nhỏ x1
Vĩnh Viễn
50000 1000 1 Xu

Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 10 Xu/Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
1000 500 20 Xu

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư