Đầu trang

EVENT Mừng 8/3

Từ 07-03-19

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 07/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 17/03/2019.

ĐỔI QUÀ 8/3
Vật phẩm đổiVật phẩm thưởngSL

Hoa Hồng 8/3 x5

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1

1

Hoa Hồng 8/3 x10

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP
chaubau
Châu Báu Sát Thương Lv15

1

Hoa Hồng 8/3 x50

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Hồ Lô Cao
1

Hoa Hồng 8/3 x100

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

Đá Phong Ấn
2

Hoa Hồng 8/3 x1500

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP
Rương PET 5 Sao 1

Hoa Hồng 8/3 x2000

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

SUPER Hoa Tình Yêu
1

Hoa Hồng 8/3 x4000

Nhận được từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trong SHOP

LEGEND Quạt Gà
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.