Đầu trang

Event 20/10 & Halloween 2018

Từ 18-10-18

GIỚI THIỆU TÚI QUÀ MỚI


TÚI QUÀ 20/10 - NỮ
Nhận từ Hoạt động Đăng Nhập Nhận Thưởng
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ 20/10 - NỮ Mở chắc chắn nhận được Cánh Bong Bóng Bay
Đột Biến (Công-Thủ-Nhanh-May: 20-10-20-10)
8 ngày/Khóa
1
Bò Sữa Trái Tim
7 ngày/Khóa
1
Thẻ Triệu hồi Tiểu Hải Sư
7 ngày/Khóa
1
Hoa Hồng 20/10
Khóa
5
Linh Hồn Thú Cưỡi
Khóa
3


TÚI QUÀ 20/10 - NAM
Nhận từ Hoạt động Đăng Nhập Nhận Thưởng
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ 20/10 - NAM Mở chắc chắn nhận được Cánh Gấu Ngố
Đột Biến (Công-Thủ-Nhanh-May: 10-5-10-5)
8 ngày/Khóa
1
Bò Sữa Trái Tim
5 ngày/Khóa
1
Thẻ Triệu hồi Tiểu Hải Sư
5 ngày/Khóa
1
Hoa Hồng 20/10
Khóa
5
Linh Hồn Pet
Khóa
3


TÚI QUÀ MỪNG NGÀY PHỤ NỮ
Nhận từ Hoạt động Đăng Nhập Nhận Thưởng
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ MỪNG NGÀY PHỤ NỮ Mở ngẫu nhiên nhận được Đồng
Khóa
10
Đá Linh Hồn
Khóa
30
Đá Tâm Nguyện
Khóa
30
Châu Báu Sát Thương Lv17
Khóa
1
Đá Tăng Cấp
Khóa
5
Thẻ danh hiệu Nữ Vương
Khóa
1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
Khóa
10
Thẻ Gấu Trúc
20 ngày/Khóa
1
Bao Tay Venus +4
Khóa
1
Super - Quạt Gà
Khóa
1
Pet Hắc Ám 5 sao
Khóa
1