Đầu trang

Event 20/10 & Halloween 2018

Từ 18-10-18

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 25/10/2018
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 31/10/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt 2000 Xu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
2.000 Xu
Bí Ngô
Đạo cụ Đua TOP Bí Ngô Liên Server
12
Đá Giải Ấn 1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa. 

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn Nhiệm Vụ -> Nhiệm vụ Sự Kiện -> Tiêu Tích Lũy 2000 Xu.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, Gunner cần nhấn nhận thưởng tại Nhiệm vụ sự kiện.


Lưu ý

  • Tiêu xu tích lũy đạt 2000 Xu nhận quà (Chỉ tính tiêu xu trong SHOP, Giảm Giá-Tranh Mua những tính năng khác sẽ không tính).
  • Mỗi ngày có thể hoàn thành được 100 lần nhiệm vụ
  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 100, nhiệm vụ sẽ tạo mới vào 0 giờ ngày hôm sau.
  • Nhiệm vụ không tích lũy số lần hoàn thành. Vui lòng nhận thưởng ngay sau khi Tiêu tích lũy 2000 Xu.
  • Số xu tiêu sẽ bị làm mới về 0 khi qua ngày.