Đầu trang

Event 20/10 & Halloween 2018

Từ 18-10-18

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Cuộc Chiến Hoa Hồng

Thời gian:
Trong thời gian event mỗi ngày có thể hoàn thành 999 lần
Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 24/10/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau: 
- Chiến thắng 4 trận Guild Chiến 
- Chiến thắng 6 trận Tự Do
Phần thưởng Hoa Hồng 20/10 x3

Vật phẩm Dùng Tham Gia Đua Top Hoa Hồng
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 lv1 x3


Bí Ngô Kỳ Quái

Trong thời gian event mỗi ngày có thể hoàn thành 999 lần
Thời gian 00:00:00 25/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau: 
- Chiến thắng 4 trận Guild Chiến 
- Chiến thắng 6 trận Tự Do
Phần thưởng Bí Ngô x3

Vật phẩm Dùng Tham Gia Đua Top Bí Ngô

Mảnh Đá Tăng Sao x3