Đầu trang

Event 20/10 & Halloween 2018

Từ 18-10-18

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Đổi Quà 20/10

Trong thời gian event, có thể đổi 999 lần
Thời gian 00:00:00 18/10/2018 - 23:59:59 31/10/2018
Cấp độ 5 - 70
Cách tham gia Thu thập nguyên liệu đổi quà thông qua các event, túi quà
Điều kiện Quà tặng Tình trạng SL

Hoa Hồng 20/10 x5

Thức Ăn (Cao) - 20.000 Exp
Khóa 1

Hoa Hồng 20/10 x7

Hộp Hồn Tinh - Nhỏ
Khóa 1

Hoa Hồng 20/10 x10

Châu báu Sát Thương Lv.15
Khóa 1

Hoa Hồng 20/10 x12

Nước Tu Luyện Thuộc Tính cấp 2 lv 2
Khóa 1

Hoa Hồng 20/10 x1000

Đá Phong Ấn
Khóa 15

Hoa Hồng 20/10 x1500
Rương PET 5 Sao Khóa 1

Hoa Hồng 20/10 x2000

Chu Tước
30 ngày/Khóa 1

Hoa Hồng 20/10 x4000

LEGEND - Quạt Gà
Khóa 1

Đổi Quà Halloween

Trong thời gian event, có thể đổi 999 lần
Thời gian 00:00:00 25/10/2018 - 23:59:59 2/11/2018
Cấp độ 5 - 70
Cách tham gia Thu thập nguyên liệu đổi quà thông qua các event, túi quà
Điều kiện Quà tặng Tình trạng SL

Bí Ngô x5

Thức Ăn (Cao) - 20.000 Exp
Khóa 1

Bí Ngô x10

Đá Tăng Cấp
Khóa 1

Bí Ngô x10

Châu báu Sát Thương Lv.15
Khóa 1

Bí Ngô x30

Bao Tay Venus +3
7 ngày/Khóa 1

Bí Ngô x1000

Đá Phong Ấn
Khóa 15

Bí Ngô x1500
Rương PET 5 Sao Khóa 1

Bí Ngô x2000

Chu Tước
30 ngày/Khóa 1

Bí Ngô x4000

LEGEND - Quạt Gà
Khóa 1