Đầu trang

Event 20/10 & Halloween 2018

Từ 18-10-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- ĐẠI TIỆC HOA HỒNG LIÊN SERVER -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00: thứ năm, 18/10/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 24/10/2018.

Nội dung sự kiện

  • Gunner thu thập Hoa Hồng 20/10 có từ Nhiệm Vụ Sự Kiện & Tiêu Tích Lũy 2000 Xu nếu đạt Hạng và điều kiện Event sẽ được nhận thưởng.
  • Để nhận thưởng TOP 20, cần tích lũy tối thiểu 1.000 Hoa Hồng 20/10 trở lên.
  • Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, vật phẩm Hoa Hồng 20/10 chỉ có thể nhận từ Nhiệm vụ sự kiện & Tiêu xu tích lũy. Ngoài ra không thể nhận được từ bất kỳ một hoạt động nào khác.

Phần thưởng

HạngThưởng
Tên Vật phẩmHình ảnhTình trạngSố lượng
Hạng 1 Kungfu Đại Sư 5 Sao
Khóa 1

Full Bộ Thời Trang Halloween
Gồm Tóc, Mắt, Áo & Nón (nhận theo giới tính)

2 Bộ trong đó 1 Bộ cho mình và 1 Bộ khác tặng cho bạn chơi cùng Server. Bộ Halloween gồm có 4 món.

7 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí 2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính cấp 2 lv 2 Khóa 600
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 Khóa 800
Hạng 2 Thẻ Phụ Kiện Aslan 365 ngày/Khóa 1

Full Bộ Thời Trang Halloween
Gồm Tóc, Mắt, Áo & Nón (nhận theo giới tính)

2 Bộ trong đó 1 Bộ cho mình và 1 Bộ khác tặng cho bạn chơi cùng Server. Bộ Halloween gồm có 4 món.

7 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính cấp 2 lv 2 Khóa 330
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 Khóa 500
Hạng 3 - 4 Thẻ Phụ Kiện Aslan 180 ngày/Khóa 1
Nhẫn Athena +5 7 ngày/Khóa 1
Bao tay Athena +5 7 ngày/Khóa 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính cấp 2 lv 2 Khóa 180
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 Khóa 270
Hạng 5 - 10 Thẻ Phụ Kiện Aslan 120 ngày/Khóa 1
Nhẫn Athena +5 7 ngày/Khóa 2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính cấp 2 lv 2 Khóa 120
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 Khóa 180
Hạng 11 - 20 Thẻ Phụ Kiện Aslan 90 ngày/Khóa 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính cấp 2 lv 2 Khóa 100
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 Khóa 150

Lưu Ý:

  • Sự kiện Đua TOP này được tính trên Liên Server.
  • Sau khi kết thúc thời gian diễn ra EVENT Gunny Team sẽ tổng kết và công bố danh sách đoạt giải.
  • Nếu trong thời gian diễn ra Event - Gunner dùng Hoa Hồng 20/10 để Đổi Thưởng sẽ không được tính vào EVENT này.
  • Sau khi có kết quả chung cuộc (hết thời gian khiếu kiện), Gunner có thể dùng Hoa Hồng 20/10 đổi thưởng.
  • Phần thưởng Bộ Thời Trang Halloween: TOP 1,2 sẽ nhận được 2 Bộ trong đó 1 Bộ cho mình và 1 Bộ khác tặng cho bạn chơi cùng Server. Bộ Halloween gồm có 4 món.