Đầu trang

Đua TOP Tài Sản Guild Liên Server

Từ 02-08-18 đến 08-08-18

 

ĐUA TOP TÀI SẢN GUILD LIÊN SERVER

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ: 00:00:00 ngày 02/08/2018

Kết thúc lúc: 23:59:59 ngày 08/08/2018

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện GUILD có điểm tài sản tăng đạt điều kiện sẽ nhận được phần thưởng của sự kiện.

Chủ Guild và tất cả các thành viên Guild đều nhận được phần thưởng.

Nếu tài sản Guild bằng nhau thì xét cấp guild. Nếu cấp Guild bằng nhau thì xét số lượng Guild có nhiều người hơn.

Phần thưởng

HạngĐiều KiệnPhần ThưởngSố LượngThời Gian
GuildĐƯỢC HOÀN TRẢ 30% THEO SỐ TÀI SẢN PHÁT SINH TRONG THỜI GIAN SỰ KIỆN


Hạng 1

Chủ Guild


Cánh Lung Linh 9 Tuổi
50-50-50-50
Khóa/Không thể tiếp phí

1 30 ngày


Danh hiệu - Guild Vô Địch
80-80-80-80
1 30 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
300 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
150 0

Đá Tăng Sao Lv2
50 0

Hộp Hồn Tinh-Vừa
50 0
Thành viên Guild
Danh hiệu - Guild Vô Địch
80-80-80-80
1 30 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
50 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1
150 0

Đá Tăng Sao Lv1
50 0

Hộp Hồn Tinh-Nhỏ
50 0
HạngĐiều KiệnPhần ThưởngSố LượngThời Gian
GuildĐƯỢC HOÀN TRẢ 15% THEO SỐ TÀI SẢN PHÁT SINH TRONG THỜI GIAN SỰ KIỆN


Hạng 2

Chủ Guild

Phụng Hoàng Lửa
40-40-40-40
Khóa/Không thể tiếp phí
1 30 ngày


Danh hiệu - Guild Xuất Chúng
60-60-60-60
1 30 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
240 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
120 0

Đá Tăng Sao Lv2
40 0

Hộp Hồn Tinh-Vừa
40 0
Thành viên Guild

Danh hiệu - Guild Xuất Chúng
60-60-60-60
1 30 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
40 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1
120 0

Đá Tăng Sao Lv1
40 0

Hộp Hồn Tinh-Nhỏ
40 0
HạngĐiều KiệnPhần ThưởngSố LượngThời Gian
GuildĐƯỢC HOÀN TRẢ 10% THEO SỐ TÀI SẢN PHÁT SINH TRONG THỜI GIAN SỰ KIỆN

Hạng 3

Chủ Guild

Phụng Hoàng Băng
30-30-30-30
Khóa/Không thể tiếp phí
1 30 ngàyDanh hiệu - Guild Thiện Chiến
40-40-40-40
1 30 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
180 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
90 0

Đá Tăng Sao Lv2
30 0

Hộp Hồn Tinh-Vừa
30 0
Thành viên Guild
Danh hiệu - Guild Thiện Chiến
40-40-40-40
1 30 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
30 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1
90 0

Đá Tăng Sao Lv1
30 0

Hộp Hồn Tinh-Nhỏ
30 0
HạngĐiều KiệnPhần ThưởngSố LượngThời Gian
GuildĐƯỢC HOÀN TRẢ 5% THEO SỐ TÀI SẢN PHÁT SINH TRONG THỜI GIAN SỰ KIỆN 

Guild phát sinh tài sản đạt mốc 1.500.000 tài sản

Chủ Guild

Thần Long Vũ
20-20-20-20
Khóa/Không thể tiếp phí
1 30 ngày


Tinh anh guild
1 7 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
120 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
60 0

Đá Tăng Sao Lv2
20 0

Hộp Hồn Tinh-Vừa
20 0
Thành viên Guild
Tinh anh guild
1 7 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
20 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1
60 0

Đá Tăng Sao Lv1
20 0

Hộp Hồn Tinh-Nhỏ
20 0
HạngĐiều KiệnPhần ThưởngSố LượngThời Gian
GuildĐƯỢC HOÀN TRẢ 5% THEO SỐ TÀI SẢN PHÁT SINH TRONG THỜI GIAN SỰ KIỆN  

Guild phát sinh tài sản đạt mốc 1.000.000 tài sản

Chủ Guild
Set trang bị - Chiến thần
10-10-10-10
1 30 ngày

Anh hùng guild
1 7 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
70 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
35 0

Đá Tăng Sao Lv2
15 0

Hộp Hồn Tinh-Vừa
15 0
Thành viên Guild
Anh hùng guild
1 7 ngày

Đá Bùa Vật Tổ
15 0

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1
35 0

Đá Tăng Sao Lv1
15 0

Hộp Hồn Tinh-Nhỏ
15 0
Lưu ý: Guild đạt TOP 1,2,3 nhận thưởng cần đạt điều kiện đạt 1.500.000 tài sản trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện.