Đầu trang

Đấu Trường Quần Đùi

Từ 27-03-13

Chào các Gunner! Giải Chiến Thần giờ đây đã thực sự thay đổi, ngoài ra còn có sự xuất hiện của Cửa hàng Lệnh bài — Sở hữu được lệnh bài thì sẽ mua được những Huy Hiệu quý giá và các bạn sẽ như "hổ thêm cánh".

Những thay đổi cần biết của Giải Chiến Thần

 • Thời gian thi đấu: Hàng ngày từ 21:00 đến 23:00
 • Phương thức thi đấu: 2 Vs 2 liên Server (Tự do hay Guild chiến đều được).
 • Mỗi ngày, mỗi Gunner thi đấu tối đa là 30 trận. Thắng hay thua đều nhận được Lệnh bài. Quá 30 trận sẽ không nhận được Lệnh bài.
 • Mỗi trận: Thắng nhận được 15 Lệnh bài, thua nhận 5 Lệnh bài.
 • Lệnh bài dùng để mua Huy hiệu tại cửa hàng Lệnh bài (xem chi tiết bên dưới)

Cửa hàng Lệnh Bài

  • Để vào Cửa hàng Lệnh bài, các bạn bấm vào biểu tượng chiếc CUP như hình dưới đây:

Chiến Thần

Bấm vào chiếc CUP để vào Cửa hàng Lệnh bài

  • Giao diện Cửa hàng Lệnh bài sẽ xuất hiện như sau:

Cửa hàng Lệnh bài

Thông tin Giải Chiến Thần và Cửa hàng Lệnh bài

  • DANH SÁCH 7 HUY HIỆU Ở CỬA HÀNG LỆNH BÀI VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓ
Tên Huy hiệuTác dụng tương ứng
Huy hiệu Tân binh

— Tấn công: Tăng 50 điểm
— May mắn: Tăng 20 điểm
— Giảm 1% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 15 ngày

Huy hiệu Sĩ quan

— Tấn công: Tăng 60 điểm
— May mắn: Tăng 25 điểm
— Giảm 2% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 15 ngày

Huy hiệu Hiệu Úy

— Tấn công: Tăng 70 điểm
— May mắn: Tăng 30 điểm
— Giảm 3% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Đại tá

— Tấn công: Tăng 80 điểm
— May mắn: Tăng 35 điểm
— Giảm 4% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Đại tướng

— Tấn công: Tăng 90 điểm
— May mắn: Tăng 40 điểm
— Giảm 5% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Nguyên soái

— Tấn công: Tăng 100 điểm
— May mắn: Tăng 45 điểm
— Giảm 6% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

Huy hiệu Đại soái

— Tấn công: Tăng 110 điểm
— May mắn: Tăng 50 điểm
— Giảm 7% Sát thương phải chịu
— Hiệu lực 7 ngày

  • Để mua được Huy hiệu thì bạn cần phải có Lệnh bài và có Quân hàm đạt quy định mới mua được Huy hiệu đó.
   Ví dụ: Huy hiệu Đại Soái thì bạn cần phải có 2,500 Lệnh bài và có quân hàm Đại Nguyên Soái mới mua được:

Huy hiệu Đại Soái

Huy Hiệu Đại Soái: Cần quân hàm Đại Nguyên Soái và 2,500 Lệnh bài mới mua được

  • Huy hiệu Đại Soái khi mua xong sẽ ở trong thùng đồ cá nhân:

Huy hiệu Đại Soái

Huy Hiệu Đại Soái: Tăng 100 Tấn công, 50 May mắn
và được giảm 7% Sát thương phải chịu

  • Đặt Huy hiệu vào Ô trang bị sát Vũ khí phụ thì mới phát huy tác dụng:

Sử dụng Huy hiệu

Đặt Huy hiệu vào Ô sát với Ô Vũ khí phụ mới phát huy tác dụng

HÃY SIÊNG ĐI ĐẤU TRƯỜNG (11:00 ĐẾN 13:00) THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CÓ "QUÂN HÀM CAO" VÀ THAM GIẢI CHIẾN THẦN (21:00 ĐẾN 23:00) ĐỂ SỞ HỮU "NHIỀU LỆNH BÀI". NHƯ VẬY MỚI CÓ THỂ MUA ĐƯỢC HUY HIỆU CÁC BẠN NHÉ!