Đầu trang

Đăng ký điện thoại, email nhận code tháng 12

Từ 23-12-13 đến 29-12-13

Chào các Gunner!

Để có thể tham gia chương trình và nhận được code quà tặng của Gunny. Các bạn hãy làm theo những hướng dẫn như bên dưới nhé! Chúc các bạn thành công!

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

  • Đăng nhập tài khoản Zing ID của bạn. Chọn đăng ký số điện thoại hoặc Email để tham gia chương trình.

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

   • Đăng ký Email: Nhập thông tin Email của bạn vào ô. Nếu đáp ứng điều kiện của chương trình sẽ nhận được code thông qua Email đăng ký.
   • Đối với hình thức đăng ký này, các bạn có thể đăng ký lại để hệ thống gửi lại Email cho các bạn nếu lỡ tay xóa mất mail hoặc mail bị lỗi (Lưu ý: chỉ có 1 code duy nhất không thay đổi dù nhận mail nhiều lần).

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

  • Đăng ký số điện thoại: Nhập mã xác nhận gồm 4 ký tự

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

  • Hệ thống sẽ hỏi bạn muốn đăng ký nhận tin nhắn từ VNG không? Nếu đồng ý hãy click vào đường link hướng dẫn để vào trang quản lý tài khoản của bạn và check chọn đăng ký nhận tin nhắn.
  • Sau bước này sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

Bạn đã đăng ký số điện thoại bảo vệ

  • Nếu tài khoản của bạn đáp ứng điều kiện nạp ít nhất 200 Xu từ ngày 23/12 - 29/12/2013, hệ thống sẽ trả về thông báo Item code đã gởi đến số điện thoại của bạn.
  • Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại của bạn để nhận code. Lưu ý: Mỗi tài khoản đăng ký chỉ nhận được tin nhắn báo code 1 lần duy nhất.

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

Bạn chưa đăng ký số điện thoại bảo vệ tài khoản

  • Nếu bạn chưa đăng ký số điện thoại bảo vệ, bạn cần tiến hành bước này trước khi nhận code.
  • Gunner hãy click vào đường link để tiến hành đăng ký số điện thoại bảo vệ. Đường link sẽ dẫn bạn đến giao diện quản lý tài khoản. Hãy chọn mục Bảo Vệ Tài Khoản.

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

  • Chọn Đăng ký số điện thoại bảo vệ tài khoản như hình bên dưới

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

  • Điền số điện thoại bảo vệ tài khoản muốn sử dụng và nhận gửi mã xác nhận. Mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn. Nhập mã này để hoàn tất đăng ký số điện thoại bảo vệ.

Đăng ký điện thoại nhận code Gunny

 • Sau khi hoàn tất đăng ký số điện thoại bảo vệ, Gunner hãy về lại trang đăng ký nhận code, nhấn F5 để làm mới lại trang web. Thao tác lại để nhận code (Xem lại cách nhận code của người đã đăng ký số điện thoại bảo vệ).

Tham gia sự kiện, vừa bảo vệ được tài khoản, vừa có liền quà tặng code! Nhanh tay lên nào Gunner!