Đầu trang

Đại tiệc Halloween 2

Từ 25-10-14 đến 31-10-14

Nội dung sự kiện

Thời gian: Từ 24.10 đến hết 02.11.2014.

Thời gian nhân 2 chúc phúc : Từ 20h00 đến 20h30 các ngày 24.10 - 02.11.2014.

Trong thời gian sự kiện, tính năng Chúc phúc phù thủy sẽ được mở, tham gia tính năng sẽ nhận được lợi ích và quà tặng.

Phúc lợi chúc phúc

Phúc lợi cấp 1

Lưu ý:

  • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể nhận tối đa Phúc lợi cấp 1 hai lần. Sau lần 1 tiến hành chúc phúc và nhận phúc lợi thành công, tính năng sẽ reset chúc phúc, đợi 30 phút (không thoát khỏi game) để tiến hành nhận phúc lợi cấp 1 lần 2.
  • Có thể nhận gấp đôi phúc lợi cấp 1 (tốn 500xu).
Phúc lợi cấp 2

Lưu ý:

  • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể nhận tối đa Phúc lợi cấp 2 hai lần. Sau lần 1 tiến hành chúc phúc và nhận phúc lợi thành công, tính năng sẽ reset chúc phúc, đợi 30 phút (không thoát khỏi game) để tiến hành nhận phúc lợi cấp 2 lần 2.
  • Có thể nhận gấp đôi phúc lợi cấp 2 (tốn 600xu).
Phúc lợi cấp 3

Lưu ý:

  • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể nhận tối đa Phúc lợi cấp 3 hai lần. Sau lần 1 tiến hành chúc phúc và nhận phúc lợi thành công, tính năng sẽ reset chúc phúc, đợi 30 phút (không thoát khỏi game) để tiến hành nhận phúc lợi cấp 3 lần 2.
  • Có thể nhận gấp đôi phúc lợi cấp 3 (tốn 999xu).

Hướng dẫn tham gia

Tại giao diện giờ event, chọn mục Chúc phúc phù thủy.

Xuất hiện giao diện tính năng Chúc phúc phù thủy.

Có hai loại chúc phúc: Chúc phúc và Thành tâm chúc phúc

Chúc phúc tốn kẹo - Lấy từ hoàn thành nhiệm vụ Halloween.

Thành tâm chúc phúc - Mỗi lần thành tâm chúc phúc hao tốn 70xu.

Một lần chúc phúc thành công, thanh chúc phúc trong giao diện sẽ nhận được kinh nghiệm, cho đến khi thanh kinh nghiệm đầy sẽ lên cấp chúc phúc và nhận được cấp Phúc lợi tương ứng.

Với mỗi giờ không tiến hành chúc phúc, sẽ mất đi 5 điểm kinh nghiệm chúc phúc.