Đầu trang

Cùng Gunny 8888 thả ga tại CCTalk

Từ 11-03-14

CÙNG GUNNY 8888 THẢ GA TẠI ccTalk

MÃ SỐ PHÒNG: 8888

GIAO LƯU TẶNG QUÀ, CA HÁT, TRÒ CHUYỆN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHƠI GUNNY VÀ 8888...

Link phòng 8888 Gunny
http://cctalk.vn/go.html?roomid=8888

Tải ccTalk

- Tải ccTalk: Vào trang chủ của ccTalk tại đường dẫn http://cctalk.vn/ để tải chương trình về máy và cài đặt.

- Tiến trình cài đặt:

  • Chọn “Đi tới” để tiếp tục cài đặt.

  • Chọn đường dẫn cho file cài đặt.

  • Đặt tên thư mục cài đặt.

  • Nhấp chọn để tạo biểu tượng ngoài màn hình Desktop và khởi động cùng Windows.

  • Chọn “Cài đặt”.

 • Hoàn tất cài đặt và chạy ccTalk.

Tải bản cập nhật

- ccTalk khuyến cáo người dùng nên cập nhật chương trình lên phiên bản mới nhất để tham gia, trải nghiệm đầy đủ các tính năng.

- ccTalk có cập nhật mới sẽ tự động tải xuống, và sau khi tải xuống hoàn tất sẽ nhắc nhở cài đặt cập nhật.

- Đồng thời, người dùng cũng có thể nhấn vào menu Thiết lập Nâng cấp trực tuyến để kiểm tra phiên bản mới cần nâng cấp. hay không.

- Nếu tự động cập nhật không thành công, người dùng có thể vào trang chủ của ccTalk để tải xuống phiên bản mới và tự mình cài đặt tại http://cctalk.vn/.