Đầu trang

Code Gunny tháng 6

Từ 07-06-17

Code Live Stream Tháng 6

Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Bùa Ưu tú 3 Vĩnh Viễn
Thẻ hồn 10 Vĩnh Viễn
Đá tăng cấp 2 Vĩnh Viễn
Đá 10 Vĩnh Viễn
Đá tím 10 Vĩnh Viễn
Châu báu thuộc tính 11-17 3 Vĩnh Viễn

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.