Đầu trang

Code Gunny tháng 2

Từ 08-02-17

Cod​e Chào Tháng Tình Yêu​​​​:

Thời gian: từ 14h00 ngày 17/02 đến 28/02/2017.
Lưu ý: số lượng Cod​e Chào Tháng Tình Yêu​​​​ có hạn.
Loại CodeKênh Phát
Code Tháng 2 Tình Yêu - Zingme Fanpage Gunny trên Zingme
Code Tháng 2 Tình Yêu - 360game VIP 1- 5 360game
Code Tháng 2 Tình Yêu - 360game VIP 6 360game
Code Tháng 2 Tình Yêu - 360game VIP 7 360game
Code Tháng 2 Tình Yêu - 360game VIP 8 360game
Code Tháng 2 Tình Yêu - Fanpage Fanpage Gunny trên Facebook
Code Tháng 2 Tình Yêu - 360Play 360Play
Code Tháng 2 Tình Yêu - CSM Click CSM Click
Code Tháng 2 Tình Yêu trên Zingme:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Voi Vàng 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Code Tháng 2 Tình Yêu trên 360game VIP 1 -5:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Code Tháng 2 Tình Yêu trên 360game VIP 6:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 70 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 25 Vĩnh Viễn
Da Thú 10 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 400 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 2 Vĩnh Viễn
Code Tháng 2 Tình Yêu trên 360game VIP 7:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 90 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 30 Vĩnh Viễn
Da Thú 15 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 600 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 3 Vĩnh Viễn
Code Tháng 2 Tình Yêu trên 360game VIP 8:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 110 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 40 Vĩnh Viễn
Da Thú 25 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 1000 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 5 Vĩnh Viễn
Code Tháng 2 Tình Yêu trên Fanpage:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Hổ Tai To 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Code Tháng 2 Tình Yêu trên 360Play:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Sơn Dương Nhỏ 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Code Tháng 2 Tình Yêu trên CSM Click:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Thẻ Gấu Trúc 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.