Đầu trang

Code Gunny tháng 11

Từ 13-11-17

Cod​e PBM Thành Phố Trên Không:

Thời gian: Ngày 16/11 đến 22/11/2017.
Lưu ý: số lượng Cod​e PBM Thành Phố Trên Không có hạn.
Loại CodeKênh Phát
Code PBM Thành Phố Trên Không - Zingme Fanpage Gunny trên Zingme
Code PBM Thành Phố Trên Không - 360game VIP 1- 5 360game
Code PBM Thành Phố Trên Không - 360game VIP 6 360game
Code PBM Thành Phố Trên Không - 360game VIP 7 360game
Code PBM Thành Phố Trên Không - 360game VIP 8 360game
Code PBM Thành Phố Trên Không - Fanpage Fanpage Gunny trên Facebook
Code PBM Thành Phố Trên Không - 360Plus 360Plus
Code PBM Thành Phố Trên Không trên Zingme:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Than 40 Vĩnh Viễn
Voi Vàng 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Code PBM Thành Phố Trên Không trên 360game VIP 1 -5:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Than 40 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Code PBM Thành Phố Trên Không trên 360game VIP 6:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 70 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 25 Vĩnh Viễn
Da Thú 10 Vĩnh Viễn
Than 80 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 2 Vĩnh Viễn
Code PBM Thành Phố Trên Không trên 360game VIP 7:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 90 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 30 Vĩnh Viễn
Da Thú 15 Vĩnh Viễn
Than 120 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 3 Vĩnh Viễn
Code PBM Thành Phố Trên Không trên 360game VIP 8:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 110 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 40 Vĩnh Viễn
Da Thú 25 Vĩnh Viễn
Than 140 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 5 Vĩnh Viễn
Code PBM Thành Phố Trên Không trên Fanpage:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Than 40 Vĩnh Viễn
Hổ Tai To 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Code PBM Thành Phố Trên Không trên 360Plus:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Than 40 Vĩnh Viễn
Sơn Dương Nhỏ 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn