Đầu trang

Code Gunny tháng 10

Từ 05-10-16

Code VIP Gunny Tháng 10

Thời gian: từ 14h00 ngày 06/10 đến 11/10/2016.
Loại CodeKênh Phát
Code VIP Tháng 10 - Zingme Fanpage Gunny trên Zingme
Code VIP Tháng 10 - 360game 360game
Code VIP Tháng 10 - Fanpage Fanpage Gunny trên Facebook
Code VIP Tháng 10 - 360Play 360Play
Code VIP Tháng 10 - CSM Click CSM Click
Code Live Stream Halloween Fanpage Gunny trên Facebook
Nội dung code VIP Tháng 10 trên Zingme:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Bùa Thường 3 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Voi Vàng 1 7 Ngày
S-Trăng Vàng 1 7 Ngày
Nội dung code VIP Tháng 10 trên 360game:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Bùa Thường 3 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
S-Trăng Vàng 1 7 Ngày
Nội dung code VIP Tháng 10 trên Fanpage:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Bùa Thường 3 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Hổ Tai To 1 7 Ngày
S-Trăng Vàng 1 7 Ngày
Nội dung code VIP Tháng 10 trên 360Play:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Bùa Thường 3 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Sơn Dương Nhỏ 1 7 Ngày
S-Trăng Vàng 1 7 Ngày
Nội dung code VIP Tháng 10 trên CSM Click:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Bùa Thường 3 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Thẻ Gấu Trúc 1 7 Ngày
S-Trăng Vàng 1 7 Ngày

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.